Stor utmaning i stort område

– Övning Vintersol 2015 är slut

Klockan 14.00 tisdagen den 17 mars avblåstes striderna och de deltagande förbanden rullade in till garageområdet för vård.
– Det har varit en mycket bra övning, i ett område med stor bredd och stort djup. Sånt ställer stora krav på förtänksamhet vad gäller till exempel underhållstjänst, samband och ledning, säger Anders Landewall, bataljonschef.

Överstelöjtnant Anders Landewall, chef 191:a mekaniserade bataljonen på I 19.. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Övning Vintersol 2015 är slut, under den avslutande dagen genomfördes strider inne på Bodens södra skjutfält. Här ett stridsfordon 90 under framryckning. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Att få fram drivmedel till de stridande förbanden i ett så stort övningsområde som Vintersol 2015 kräver planering. Här en bild från en av trosskompaniets många tankning-och laddningsomgångar, så kallad Tolo. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Delar av pansarinfanterinbataljonen från Jydske dragonregiment har fungerat som fiende under vintersol… Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
…tillsammans med en stridsvagnspluton ur Skaraborgs regemente. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
"Vi är riktigt nöjda med övningen" sa överste Mikael Frisell, regementschef och övningsledare för Vintersol 2015. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Under Vintersol har två sidor övat fördröjningsstrid och anfall mot varandra. Överstelöjtnant Anders Landewall är chef för den mekaniserade bataljon från I 19 som under huvuddelen av övningen skulle fördröja den anfallande dansk-svenska styrkan.
– Det har varit väldigt bra övning för oss. Olika skeden i striderna har gjort att olika funktioner som annars inte blir så framträdande har fått kliva fram. Och så blir det med ett sånt gigantiskt område med begränsade infrastruktur. Även stridsvärdet sätts på prov, när jag hemma och övar på skjutfältet kan jag rulla tillbaka till stabsplats för att återhämta. Det går inte att göra i ett så här stort område, det kan vara flera mil att köra, så det blir att sova i stridsförläggning i ledningsvagnen, berättar Anders Landewall.

"Soppatorsk"

– Ett annat exempel är drivmedelsförsörjningen. En drivmedelsbil ur mitt trosskompani kan ha en omloppstid på fem timmar från att den lämnar sin gruppering till den är tillbaka efter att ha fyllt upp en av de stridande enheterna. Då gäller det att vara förtänksam och planera drivmedelsersättningar i god tid, annars är det fort "soppatorsk", fortsätter Anders.

1000 deltagare från nio förband

Årets Vintersol har också varit en övning nio ingående förband och totalt cirka 1000 deltagare. Fiendestyrkan har varit en sammansättning av ett dansk pansarskyttekompani och en stridsvagnspluton från Skaraborgs regemente i Skövde.

Den mekaniserade bataljonen från I 19 förstärktes under några dagar av två insatskompanier ur Hemvärnet och under övningens avslutning av ett CBRN-kompani från Skyddscentrum i Umeå. Norrbottens flygflottilj har bidragit med spaningsuppdrag med JAS 39 Gripen och Första helikopterskvadronen har bland annat lyft ut spaningsenheter långt in bakom fiendens linjer.

Indirekt eld och noggrann uppföljning

En spelgrupp ur Artilleriregementet har under hela övningen understött den mekaniserade bataljonen med indirekt eld. Under några dagar fanns även en sjukvårdsgrupp ur A 9 som resurs i bataljonen. Markstridsskolan har under hela övningen följt och utvärderat förbanden och Försvarsmaktens logistik har levererat drivmedel till trosskompaniet.

Regementschefen, överste Mikael Frisell, som också varit övningsledare för Vintersol summerade kort övningen vid den avslutande övningsledningsgenomgången:
– Vi ska vara riktigt nöjda, vi har fått öva i ett stort område på civil mark, vi har fått samverka med flera andra förband och vi har haft en kvalificerad motståndare. Jag även pratat med den danske brigadchefen som är mycket nöjd. De vill väldigt gärna vara med i Vintersol igen nästa år som blir avstampet för nästa stora utmaning i okänd terräng - Cold Response 2016 i Norge, avslutar regementschefen Mikael Frisell.