På spaning efter hälsovådliga ämnen

Sent den 14 mars kom första CBRN-kompaniet fram till Boden efter en landsvägsmarsch på cirka 30 mil. Drivmedel, mat och vila upptog resten av dagen samtidigt som grupperna i styrkan fick nya uppgifter att förbereda. Under söndagen genomförde förbandet en ”TIM-rekognosering” av Bodens stad. En rejäl uppgift att ta tag i för kompaniet.

Patrullen för att genomföra den anbefallda rekognoseringen var marschfärdig under förmiddagen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Tidigt på söndagsmorgonen var andra grupp samlad för ordergivning. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Rutinmässigt genomförs åtgärder före körning. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Andra grupps delningspunkt var vald till Fagernäs, en av Bodens norra stadsdelar. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Ledningsgruppen håller kontakt med grupperna från stabsplats. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Patrullen rör sig i nästan hela staden. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Patrullen inne i de centrala delarna av Boden. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Vid behov stannar patrullen och pratar med allmänheten. Särskild den del som kan ha något att berätta som berör uppgiften. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Tim står för "toxic industrial material" på engelska. Att rekognosera efter dessa material innebär att förtydliga bilden så mycket som möjligt av den typ av verksamhet på en ort som fritt beskrivet kan klassas som hälsovådlig. Enkelt uttryckt sådant som kan leda till händelser eller hot som innehåller strålning, smitta eller gift.

Rekognosering på bredden

Chefen delade in Boden i tre områden. Andra grupp i sin tur delade sig i två patruller med var sitt område för att få bättre effekt. Därefter gav de sig iväg ut på Bodens stad. Där observerade man och gjorde sina bedömningar, pratade med lokalbefolkningen och sammanställde sina resultat. Allt i ett läge där platsen de kommit till faktiskt kunde vara farlig. Det gjorde att soldaterna var på tå för att inte bli överraskad av någon oförutsedd händelse. Under eftermiddagen träffades de två grupperna och stämde av läget med varandra. Fanns det något område som krävde ytterligare insatser eller skulle resultatet komma att räcka?

Dagens miljö

Vi lever i ett kemikaliesamhälle. Det gäller inte bara de välmående länderna i väst utan över hela vår jord. Brist på pengar gör ofta att hanteringen av kemikalier blir sämre ju sämre ställt olika länder har det. Däremot blir ofta konsekvenserna mycket svåra av oavsiktliga utsläpp av kemikalier stora i just dessa länder som saknar pengar till trygg förvaring och effektiv varning av allmänheten. Allt detta gör CBRN-förbandet viktigt, både nationellt och internationellt.

Syftet med en rekognosering av denna typ är att skapa sig en bild av hur Boden ser ut ur denna aspekt. En preliminär rapport skickas samma dag som styrkan jobbat färdigt. Senare kommer den slutliga rapporten. Den ska ge den taktiske chefen i brigaden en möjlighet att skapa en bild av hur hälsovådliga ämnen kan påverka striden. Var kan man använda vilka vapen utan stor risk för oacceptabla utsläpp? Att en kraftig beskjutning kan vara som att öppna Pandoras ask är lätt att förstå.

En typ av spaning

CBRN-förbandets som gör detta arbete kan sägas vara en sorts mycket specialiserat underrättelseförband. Personalen kan inte bara uppträda i en mycket hotfull omgivning med påverkan från parterna i en konflikt. Den kan också göra bedömningar om vad som krävs för att skydda sig mot utsläpp som kommer från olika rekognoserade områden. Förmågan finns även att informera om behandling mot olika typer av förgiftningar och i övrigt beskriva konsekvenserna av utsläpp av olika slag.

Nu återstod att se vilka uppgifter den preliminära rapporten till brigadstaben skulle komma att medföra.