Kollegor tränar varandra

Ett stridsfartygs rätta miljö är naturligtvis till sjöss, antingen under övning eller genom att patrullera den svenska kusten. Tid i hamn är dock nödvändigt, exempelvis för tekniskt underhåll, vila eller att gå utbildningar. Bara för att man ligger till kaj upphör dock inte träningen av besättningen i sin stridsuppgift. Dagens fartyg kan, i sitt ledningssystem, simulera och öva på olika moment eller scenarior. Även om det aldrig kan ersätta tid till sjöss kan träning till kaj, med rätt förberedelser, göra att man når längre och att tiden för övningar till sjöss blir effektivare.

I stridsledningscentralen jobbar eldledaren med fartygets luftförsvar.
I stridsledningscentralen jobbar eldledaren med fartygets luftförsvar. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Karlstad i en solig örlogshamn.
HMS Karlstad i en solig örlogshamn. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Ombord på korvetten HMS Karlstad är det trångt idag. Två korvettbesättningar finns ombord. Dels den ordinarie, som idag kämpar med olika uppgifter, men också systerfartyget HMS Nyköpings besättning finns där och granskar vad som sker. I fartygets datorer är man till sjöss i Östersjön och möter där olika motståndare. Man insätter egna vapen men blir också själv utsatt för anfall. Fredrik Edwardsson är fartygschef på HMS Nyköping och utvärderar idag sina kollegor på Karlstad.

- Den här typen av utbildning, där vi utsätter kollegorna för olika scenarior gör oss alla bättre. Dels ser vi vad vi kan lära oss av varandra men vi säkerställer också att vi gör på samma sätt i olika situationer. Ibland kommer vi på att det som står i reglementet inte är den bästa lösningen och vi kan då ändra det. Att stå vid sidan om och bara betrakta en stressad situation är oerhört lärorikt.

Ständiga prioriteringar

Besättningen på Karlstad sliter hårt idag. Stridsledningspersonalen jobbar med sina sensorer och vapensystem, skyddstjänstpersonalen släcker bränder och sjukvårdarna tar hand om skadade. De olika skadorna på fartyget gör att fartygsledningen hela tiden får prioritera det som ska repareras först, vad som är mest kritiskt för att fartyget ska kunna lösa sin uppgift.

Nästa gång fartygsbesättningen ska göra motsvarande övningar är det i den riktiga miljön till sjöss med skarpa vapen, även då inför granskande ögon, men väl förberedda.