Brott mot skyddslagen anmält

För att skydda Försvarsmaktens anläggningar mot bland annat spionage, sabotage och terrorism får anläggningarna förklaras som skyddsobjekt. Ett beslut om att en anläggning är ett skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot tillträdesförbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

I ett aktuellt ärende som omskrivits i media de senaste dagarna har personal ur Försvarsmakten, via radio, uppmärksammat besättningen ombord på ett passagerarfartyg att de gör sig skyldiga till brott mot skyddslagen, vilket också kvitterades av besättningen på passagerarfartyget.

Då händelsen trots det upprepades ett par gånger i direkt anslutning till varandra valde myndigheten att göra en anmälan till militärpolis. Militärpolisen upprättade en anmälan om brott mot skyddslagen och kontaktade därefter åklagare. Åklagaren beslutade att inleda en förundersökning och två personer står nu åtalade för brott mot skyddslagen. I slutet av mars ska ärendet upp i domstol.

Patrullering av objektet utförs av tillgängliga enheter och utpekade förband i Försvarsmakten.