Brigadstabens viktigaste övning

Försvarsmaktens brigader med sina underställda förband utgör de väpnade styrkor som ska försvara Sveriges territorium mot militära hot och attacker.
I terrängen utanför Ledningsregementet i Enköping har en brigadstab grupperat sin stabsplats. Från denna plats leds nu den övade striden mot en angripare som genomför en omfattande attack mot sydvästra Sverige.

Brigadgeneral Stefan Andersson besöker övningen i Enköping Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Systemtekniker Sebastian Thomsen. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten
Överste Gustaf Fahl. Foto: Carl Edelhjelm/Försvarsmakten

Det som utspelar sig är Brigadledningsövning 2015. En övning i syfte att öva ledning av alla de underställda förband som finns inom brigaden. Själva övningen genomförs och leds av Ledningsstridsskolan, LedSS.

Ledningsstridsskolan bygger upp en miljö med gruppering i fält och med ett avancerat digitalt spelsystem som motsvarar alla de omfattande informationskällor, ordervägar och kommunikationskanaler som förbandet förfogar över i verkligheten. För att övningen ska vara så realistisk som möjligt har ett antal spelgrupper i uppgift att representera de olika förbandstyperna som ingår i brigaden. På så sätt skapas en virtuell miljö som utgör samma utmaningar och möjligheter som brigadstaben skulle ställas inför i ett verkligt läge.

Brigadgeneral, Stefan Andersson, är armétaktisk chef. Hans uppgift är att planera och leda alla arméns markoperationer i Sverige och utomlands, i alla konfliktnivåer. 
– Syftet med övningen är att vi ska få en systematik och trygghet i hur vi ska leda armén så att hela kedjan håller ihop. Från mig, via armétaktisk stab, via brigadstaberna och ända ned till de fristående bataljonerna, berättar Stefan Andersson.                                       

 – Den här övningen är alltså en del av en röd tråd som löper mot de kommande Brigadstridsövning och Arméövning15. De här möjligheterna till övning är sammantaget oerhört viktiga för mig och min personal, säger han.

Stefan Andersson menar att när vi talar om brigadernas förmåga så måste både fast anställda, tidvis tjänstgörande och tidigare värnpliktskullar tas i anspråk för att bygga upp förbanden.
– Det går inte att strida med en målbild som vapen. Vi måste utgå från ett
här-och-nu perspektiv, säger han.

För att grupperingsplatsen ute i terrängen ska fungera på ett realistiskt sätt under övningen bistår Ledningsregementet med betjäningsförband som sköter driften av bland annat alla fordon, kommunikationssystem och annan logistik. Under ett regnskydd sitter Sebastian Thomsen i full färd med att felsöka en telefon. Sebastian Thomsen är systemtekniker från 111 ledningsplatskompaniet, med ansvar för all telefoni. Han tycker att övningen tillför en verklighetskänsla som gör att man utvecklas i sin yrkesroll och han vill gärna utveckla detta till nästa övning.

 – Vi har ju egna reglementen för hur vi ska agera när vi upprättar en stabsplats, exempelvis hur vi fältmässigt rör oss in och ut ur grupperingsplatsen, vilket vore bra om vi fick öva fullt ut. Jämfört med utbildningen inom garnisonen så är det jobbigare och hetsigare att betjäna ett riktigt fältmässigt grupperat stabsförband, men det ger så mycket mer. Det blir en positiv press som gör att man utvecklar effektivare metoder för problemlösning, säger Sebastian Thomsen.

Hela Brigadledningsövningen leds från ledningsträningsanläggningen inne på garnisonsområdet. Här finns överste Gustaf Fahl från Markstridsskolan. Han är övningsledare och har det övergripande ansvaret för hela övningen. Gustaf Fahl berättar att Försvarsmakten nu inriktas mot nationellt försvar och att förmågan till ledning inom brigads ram därför är helt avgörande.

– Det här är den viktigaste övningen för att brigadstaben ska kunna utveckla förmågan att leda sina bataljoner, säger Gustaf Fahl.
Han berättar också att samverkan mellan Markstridsskolan och Ledningsstridsskolan fungerar utmärkt och att han inför framtida övningar även vill utveckla möjligheter att optimera utnyttjandet av varandras resurser.
Även Stefan Andersson beskriver att han tycker att Ledningsstridsskolan är en bra plattform för att genomföra denna typ av övningar.
– Jag upplever att personer med rätt kompetens och engagemang arbetar under samma tak och det är alltid lika intressant att vara här och diskutera taktik och stridsledning. Det är ju Ledningsstridsskolan som utvecklar oss, vem skulle annars göra det, avslutar han.