Träning på flexibel ledning av brigaden

”- Bertil Bertil”
”- Bertil Bertil, kom”
”- Från Bertil Adam, order Bertil Bertil överta ledning, kom”
”- Bertil Bertil uppfattat. Bertil Bertil övertar ledningen. Bertil Adam slut kom”
”- Bertil David, klart slut”
Ordern gavs under veckan när 2:brigadstaben tränade i ledningsträningsanläggningen. Fokus var att öva på formerna för en mer flexibel ledning.

Främre ledningsplats under ledning Foto: Martin Dahm/Försvarsmakten
- En väl fungerande främre ledningsplats är avgörande för att jag som chef ska kunna utöva ett effektivt chefs- och ledarskap, säger Tony Gartram, tjf brigadchef 2:a brigaden. Foto: Martin Dahm/Försvarsmakten

Under vecka 8 har 2:a brigadstaben tränat att leda från främre ledningsplats. Det innebär en mindre, lättrörlig ledningsplats som består av splitterskyddade fordon till skillnad mot stabsplats som är en ledningsplats som grupperar i byggnader eller med containrar och stödjer främre ledningsplats.

Ett fiktivt scenario med strid mot en motståndare som landstigit i Hjo har legat som grundplatta för träningen som genomförts i ledningsträningsanläggningen, LTA, vid Markstridsskolan. I LTA skapas en virtuell miljö som är lik verkligheten för att träningen ska bli så realistisk som möjlig.

Träningen är ett steg för att brigadchefen ska kunna leda sin brigad på ett flexibelt och enkelt sätt. Under de senaste åren har detta skett med en mer stationär metod, vilket har begränsat brigadchefens möjlighet att aktivt leda brigaden. Brigadstaben och brigadchefen måste behärska båda modellerna för att kunna välja den plats där ledningsbehovet är som störst.

– Utan träning sker ingen utveckling, och då kan vi inte identifiera vad vi måste förbättra inför och under kommande ledningsträningsövningar denna vår. Fokus på denna övning har varit att hitta formerna för att leda från främre ledningsplats samt att säkerställa hur främre ledningsplats och stabsplats har samma information och lägesuppfattning, säger överstelöjtnant Bo Palm, stabschef 2:a brigadstaben, då vi träffade honom under övningen.

– Nu när vi ska utveckla organisation och metod, från ett mer stationärt uppträdande till ett rörligt splitterskyddat och redundant uppträdande för att kunna överleva och säkerställa ledning av brigaden gentemot en kvalificerad motståndare, är det viktigt att vi gör dessa förändringar gemensamt. Därför är 3:e brigadstaben närvarande under 2:a brigadstabens metodövning. Även 111:e ledningsplatskompaniet har varit representerat under veckan. Detta för att säkerställa att vi har en samsyn på hur vi förändrar metod och organisation, kommenterar överste Lars Karlsson, brigadchef 3:e brigaden.