Personalutbildning på bredden

För andra året i rad fokuserade Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, på personalutbildning under den gångna veckan, vecka fem. Programmet var delat i två sektioner, en gemensam och en målgruppsanpassad. Det innebar att även civila kom att släcka bränder denna vecka, IRL!

Övningen innehöll också en kort förevisning av olika brandstridsmedel. Här visas metallbrandmedel. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Världen utifrån insidan av en skyddsmask. Kollegorna håller på med tillpassning inför den stundande kontrollen av skyddsmaskernas täthet. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Sekreteraren vid personalavdelningen, provar sin skyddsmask. Är den tät? Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Alla var med. Detta oavsett vilken personalkategori den anställde tillhör. Civil eller militär, man eller kvinna, alla var med. Redan på måndagen inleddes med ett grundläggand pass i SkyddC:s huvudämne, CBRN. I Umeå och på SkyddC är det just det som saken gäller. Att hantera strålning, smitta och gift.

Brett program

Därefter kom programmet att innehålla de mest skiftande ämnen. Där fanns allt från att: släcka bränder, göra tillpassningskontroll på den tilldelade skyddsmasken, deltagande i utbildning avseende arbetsmiljö och föredrag om Sveriges insats i Mali till taktik eller sambandsutbildning i Rakel. Också administration fanns med på ett hörn, att hantera Försvarsmaktens handlingar i det nya dokumenthanteringssystemet, kallat Vidar. Och förstås, den fysiska träningen var inte heller den bortglömd.

Ur programmet

På brandbanan hade funktionesenhetens driftavdelning ordnat för brandövning. Här övades att släcka brinnande dockor och brinnande drivmedel. För somliga var det första gången och upplevelsen visade sig enklare att hantera än vad man kan tänka sig. Få omkull personen som fattat eld och använda filten från huvudet och i riktning mot fötterna. Tryck ut luften och kväv elden! Snabbare än man tror är elden släckt och uppgiften löst. Därefter kunde nästa person ta vid och få sin del av övningen.

– Det är bra att systematiskt öva släckning av bränder, sade Daniel Edlund och fortsatte. Det borde alla göra regelbundet.

Skyddsmasken utgör en grundsten för skyddet mot CBRN-relaterade händelser. På programmet låg en tillpassningskontroll. Den genomfördes med hjälp av ett tält. Masken togs på och provades till. Därefter mättes utandningsluften med hjälp av en högkänslig apparat som mäter skillnaden i luften på ut- och insidan av skyddsmasken. Testluften innehåller sotpartiklar som skapas med hjälp av ett vanligt värmeljus. Att den svenska masken är bra förstår man när ingen av deltagarna fick otillåtna mängder av partiklar på insidan av sin mask även om de med skägg har problem.

– Det gick bra, sade övningsledaren Peter Nilsson när staben genomförde sina prov. Den nya materielen för tillpassningskontroll av skyddsmask fungerar väl och individen som testar sin mask slipper obehag. Ändå går det ju inte att ersätta denna kontroll med provkammaren och tårgasen. Det riktiga förtroendet för materielen får man ju när man står där och vet vad som står på spel om skyddsmasken inte fungerar, avslutade Peter.