Instruktörer i vinterstrid

– Ett steg i utvecklingen

Den intensiva utbildningsverksamheten vid Försvarsmaktens vinterenhet fortsätter. En av utbildningarna är yrkesbefattningskursen ”Instruktör vinterstrid”.
– Det här är ett steg i utvecklingen av våra nya officerares duglighet i att utbilda och leda i subarktisk miljö, berättar major Henrik Elming, kurschef.

”Kursen ger mig mycket nyttig erfarenhet av att leda strid, som idag en hel pluton, det är många snabba beslut under stridens gång”, säger Claes Christensson Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Övningsledaren håller säkerhetsgenomgång inför första anfallet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Materielförberedelser inför anfall. Yrkesbefattningskurs instruktör vinterstrid, Boden i februari 2015. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Jag tycker det är en jättebra kurs och har lärt mig mycket”, säger Mia Aronsson, förste sergeant på pansarbataljonen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Utvärdering efter genomfört anfall. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Major Henrik Elming, kurschef. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Yrkesbefattningskurs instruktör vinterstrid, Boden i februari 2015. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Instruktörkursen genomförs under två veckor, 2-13 februari och är en del i något som kallas Buno, befälsutbildning nya officerare.
– De vinterutbildningar som ingår är förutom vinterstridskursen en kurs i insatsplanering och riskanalys samt en fjällutbildning. För officerare och specialistofficerare här på vårt eget förband är kursen dessutom befordringsgrundande, från löjtnant till kapten och från förste sergeant till fanjunkare, fortsätter Henrik Elming.

Efter kursen ska deltagarna ha färdighet och förmåga i metoder för eld och rörelse, leda enskild soldat, grupp och pluton i strid på med snöskor och på skidor, hur man behåller stridsvärdet på truppen, hantera minor och handgranater samt ha grundläggande förmåga i fördröjande fältarbeten, allt vintertid och i subarktisk miljö.

Erfarenhetsutbyte

En av deltagarna är Claes Christensson, löjtnant vid jägarbataljonen i Arvidsjaur.
– En mycket bra kurs, och jag tycker det är speciellt viktigt att fokus ligger på att vi i vår tur ska utbilda på rätt sätt. Jag får med mig många bra förslag på övningsupplägg som jag kan använda i utbildningen hemma på bataljonen. Men framförallt ger det möjlighet för oss yngre officerare vid I 19 att utbyta erfarenheter på ett enkelt sätt under kursens gång, säger Claes Christensson.

Snabba beslut

En del av de moment som ingår som ingår är sammanstöt, försvar av stridsställning, eldöverfall med stöd av fältarbeten och strid i pluton under anfall.

På tisdagen när det var dags för just strid i pluton under anfall var det Claes Christensson som var plutonchef och ledde det första anfallet. Här användes förutom automatkarbinerna även handgranater, kulspruta 58 och 90 samt understödsvapen i form av pansarskott och granatgevär.
– Det är snabba beslut hela tiden under stridens gång, att leda en hel pluton med alla dessa vapentyper ger självklart erfarenhet, säger Claes.

Årets instruktörkurs hade samlat 26 deltagare, 23 från I 19 och tre danska officerare.
– Danskarna vill utveckla sin vinterförmåga och har med tre deltagare. De tycker vi har optimala förhållanden för att träna vinterstrid, berättar kurschefen Henrik Elming.

– Och för vårt eget förband är utbildning av instruktörer i vinterstrid viktigt för att vidmakthålla den subarktiska förmågan, det är ju de här yngre officerarna som ska ta över och hålla förmågan vid liv, avslutar Henrik Elming.