Studie i moln för väderobservatörer

Vädret är ofta en avgörande faktor för om en övning i Försvarsmakten kan genomföras eller inte. De som har som jobb att titta på vädret kallas väderobservatörer och jobbar på både flygflottiljer och på Försvarsmaktens Meteorologiska och Oceanografiska centrum, METOCC, i Enköping.

Deltagarna på kursen får studera himlen och rapportera de väderfenomen de ser. Foto: Helena Brandt/Försvarsmakten

Just nu bedrivs en två veckor lång utbildning för dem som ska bli väderobservatörer i Försvarsmakten. Lärare är personal från METOCC som arbetat som meterologer eller med väderobservation. För att bli en bra väderobservatör ska man kunna tala om hur vädret ska bli på en specifik plats vid ett specifikt tillfälle och det kräver att man ska ha kunskap om både olika moln och olika former av nederbörd. Men det räcker inte med att vara bra på att observera, man måste också kunna rapportera in vädret. En del av kursen är att lära sig så kallad synop-kod, vilket är en telegramkod som beskriver vädret i kort format. I kursen ingår också att lära sig tolka radar- och satellitbilder som kan hjälpa observatörerna att avgöra vad de faktiskt ser på himlen.

 Vi har väl alla tittat upp på himlen och sett hur molnen far fram. Observatörens roll är att tala om hur många åttondelar av himlen som är täckt av moln, vilka molntyper det finns och hur många moln av varje typ. Observatören ska också tala om ifall det förekommer någon nederbörd och det är inte bara regn och snö som räknas, utan det kan även vara andra nederbördsformer som kornsö, ispellets eller hagel. Hänsyn ska också tas till hur vädret har förändrats de senaste timmarna då man rapporterar in sina värden.

 

Ett typiskt regn- och åskmoln, eller cumulonimbusmoln som är dess latinska namn, kallas ofta av meterologer för Cb-moln i dagligt tal. Detta känns igen genom att det tornar upp sig och ser ofta mörkt och hotfullt ut.På bilden kan man också se regnet under molnet i en suddig gråaktig nyans. Att regnbågen uppträder är också en tydlig indikation på att det regnar ur molnet då regnbågen uppstår när ljuset bryts i de små regndropparna.

 Den här typen av moln uppträder sällan ensamt, skulle vi titta oss omkring skulle vi sannolikt hitta fler. Och slutsatsen en observatör då drar är att förr eller senare kommer sannolikt en regnskur att inträffa där han eller hon befinner sig, eftersom molnen sällan står helt stilla utan rör sig med vinden. När observatören är klar med sin observation ska denna sändas ut till omvärlden. Genom att meteorologer i hela Sverige kan se alla observationer tillsammans i sina system kan de dra storskaliga slutsatser om lågtryck, högtryck, fronter m.m.

När kursen på METOCC är slut och eleverna får åka tillbaka till sina förband kommer det förhoppningsvis vara med en ryggsäck full av kunskap som inte bara underlättar för dem själva i det dagliga arbetet utan även för verksamhet både inom och utanför Försvarsmaktens gränser