Sälenkonferensen skapar eko i medierna

Folk och försvars rikskonferens är nu över för det här året. Diskussioner om säkerhetspolitik och försvaret av Sverige har funnits med i stort sett alla medier under några dagar.

Reporter håller fram mikrofon mot ÖB Sverker Göranson.
ÖB Sverker Göranson var flitigt intervjuobjekt. Här intervjuas han av SVT:s Kerstin Holm. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

ÖB Sverker Göransons tal under måndagen har uppmärksammats och flera medier gjorde egna intervjuer med ÖB i anslutning till talet. Ställföreträdande insatschefen Anders Grenstad har kommenterat Dagens Nyheters artiklar om ubåtsobservationer i skärgården och även chefen för den militära underrättelsetjänsten, Must, Gunnar Karlson, har gett en sällsynt intervju.

Här är länkar till några av de längre intervjuerna: