ÖB: "Det går inte att vänta till 2020"

Under rikskonferensens andra dag i Sälen höll ÖB Sverker Göranson sitt årliga tal. Talet, som handlade om förutsättningar för ett nytt försvarsbeslut 2015, berörde till stor del Försvarsmaktens ekonomiska situation.

ÖB Sverker Göranson vid podium med mikrofoner.
ÖB Sverker Göranson vid presskonferensen i samband med sitt tal i Sälen. Foto: Philip Simon/Försvarsmakten

− Det råder en grundläggande obalans, på både kort och lång sikt, mellan de uppgifter som Försvarsberedningen beskriver, och de resurser som tilldelas, sa Sverker Göranson.

ÖB menade att Försvarsberedningens omvärldsanalys och ambitionsnivån för svensk militär förmåga är väl underbyggda. Försvarsmaktens analys är dock att det försämrade omvärldsläget kräver ökad förmåga i närtid.
− Det går inte att vänta till 2020 då huvuddelen av de ekonomiska förstärkningarna är tänkta att komma.

Läs hela ÖB:s tal