Nordiska och baltiska försvarschefer möttes i Norge

Det årliga mötet för nordiska och baltiska försvarschefer genomfördes i Norge den 29 och 30 januari. Syftet med det årligen återkommande mötet är att diskutera regionala utmaningar och identifiera gemensamma möjligheter.

De nordiska och baltiska försvarscheferna i samband med mötet. Foto: Vetle Hallas

Ämnen som diskuteras är den militära utvecklingen i fråga om utrustning, utbildning, övningar och operationer. I år har diskussionerna fokuserat på nordisk-baltiska förmågor, cyberförsvar och förbättrad övervakning.

Det årliga nordisk-baltiska mötet är ett regionalt samarbete om militära frågor. Detta välfungerande och konstruktiva nordisk-baltiska försvarssamarbete har pågått sedan Baltsea (Baltic Security Assistance Forum) inrättades 1997.