"Jag tar befälet"

F 21 fick på fredagen en ny chef när överste Carl-Johan Edström tog över efter överste Fredrik Bergman.

Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Försvarsmaktens produktionschef generallöjtnant Anders Silwer. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

För 23 år sedan körde Carl-Johan ”Klute” Edström genom grindarna till F 21 för första gången. I dag tillträde han befattningen som chef för Norrbottens flygflottilj och Luleå garnison.

−Jag känner en stor glädje och stolthet. Det är inspirerande att få vara med att leda och utveckla F 21 mot det vi kommer att ställas inför, säger han.

I sitt tal till personalen, gäster och media nämnde han bland annat de stora säkerhetspolitiska förändringarna som skett i vårt närområde de senaste åren. F 21 och krigsförbanden kommer att spela en central roll när det gäller att hävda svensk territoriell integritet, värna svenska intressen och främja säkerhet genom insatser på vårt eget territorium, i närområdet och globalt.

−Jag är helt övertygad om att F 21 nu och i framtiden kommer att svara upp mot ovan ställda förväntningar.

Största utmaningen

Den största utmaningen som tillträdande flottiljchef ser i närtid är att skapa förutsättningar för att rekrytera, utbilda och behålla soldater, civila och officerare.

−De är alla viktiga för att kunna bemanna insatsorganisationen så att vi tillsammans lyckas producera flygtid och delta vid avancerade förbandsövningar i den omfattning som krävs för att förbereda insatsorganisationen för ställda krav och uppgifter.

Allt gott har ett slut

För den avgående flottiljchefen var dagen speciell. Efter cirka tre och ett halvt år var det givetvis vemodigt att säga adjö.

−Jag har trivts fantastiskt bra som chef för F 21 och Luleå garnison. Det är ett ansvarsfullt, utmanande och roligt jobb. Jag hade gärna stannat en tid till men allt har ett slut och nu det är dags att gå vidare.

Nu väntar nya spännande utmaningar för Fredrik Bergman då han kommer leda projektet Roller & Relationer. Ett projekt som syftar till att stärka förtroendet för Försvarsmakten såväl internt som externt.

− Mitt jobb är att leda det förändringsarbetet. Jag är väl medveten om att det är ett utmanande jobb som inte kommer att bli helt enkelt. Jag tycker dock att det finns väldigt mycket positivt att utgå ifrån och eftersom våra politiker nu är beredda att satsa mer resurser på Försvarsmakten gör att jag ser fram emot den utmaningen som jobbet innebär.

Karta