”Heltid, deltid, framtid”

Försvarsmakten och näringslivet i samarbete

Försvarsmakten tar nu ytterligare ett steg i samarbetet med näringslivet i Norrbotten. Måndagen den 26 januari anordnades en minimässa på Soldathemmet i Boden. Till mässan hade arbetsgivare från regionen bjudits in och fick där möjlighet att träffa soldater som är intresserade av att kombinera tjänstgöring vid förbanden i Norrbotten med en civil anställning.

Minimässan öppnades av överste Mikael Frisell, chef för Norrbottens regemente och Bodens garnison. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Heltid, deltid, framtid. Blivande deltidssoldater och arbetsgivarrepresentanter träffas på minimässa på soldathemmet i Boden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten samarbetar sedan tidigare med näringslivet för att utveckla regionens personalförsörjning. Samarbetet sker inom ramen för projektet "Heltid, deltid, framtid", som startades 2014. Projektet tar sin utgångspunkt i Försvarsmaktens behov av att anställa och behålla soldater i såväl heltids- som deltidstjänstgöring.

De arbetsgivare som valde att komma till mässan har relativt stora behov av att rekrytera personal. De fick nu träffa soldater som från och med april kommer att vara deltidstjänstgörande i Försvarsmakten. Målsättningen är att soldaterna ska anställas i företag i regionen, och återvända för tjänstgöring i Försvarsmakten under korta perioder, till exempel i samband med övningar eller utlandstjänst.

– Om vi kan få soldaterna att stanna så vinner både försvaret och näringslivet i regionen på det. I höstas påbörjade 100 blivande deltidssoldater sin befattningsutbildning här i Boden. Av dem har 22 uttryckt ett intresse att bosätta sig här. Det här mässan är ett sätt att ge dem en möjlighet att träffa presumtiva arbetsgivare, sa Louise Ekbom Isaksson, rekryteringskoordinator vid I 19.