Att leda en hemvärnsbataljon under insats

I dag startar årets första ledningsträningsövning för hemvärnets bataljonsstaber. Övningen går under namnet Geltic Bear-15 och pågår dygnet runt från torsdag till söndag. Övningen genomförs på Ledningsregementet i Enköping. 

Skärmar, bås med skrivbord i stor hall.
Övningshallen i Enköping. Foto: Elisabet Forsman/Försvarsmakten

I den specialutrustade övningshallen ska tio bataljonsstaber upprätta sina ledningsplatser och förbereda sig att leda sina kompanier, samverka med polis, räddningstjänst och andra civila aktörer.

I en likadan hall intill sitter övningsledningen och en mängd så kallade "spelceller" som skall öva och pröva stabernas förmåga att planera, rapportera och leda verksamheten dygnet runt.

Ledningsträningsövning Geltic Bear genomförs två gånger om året. Övningsledare är chefen för Hemvärnets stridsskola, överste Björn Olsson.

 

Följ övningen löpande på HvSS sida på Facebook