Skjutning med stridsammunition

Klockan är 13.45, måndag eftermiddag och HMS Ulvön stångar ut i motsjön i Hanöbukten. Där ute ska fartyget och dess besättning genomföra en artilleriövning med stridsammunition till kanonen. Det som skiljer denna övning ifrån de många andra HMS Ulvön har genomfört under året är just ammunitionen.

HMS Ulvön är ett modernt minröjningsfartyg av Kosterklass.
HMS Ulvön är ett modernt minröjningsfartyg av Kosterklass. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

I normala fall så skjuter fartyget en barlastad ammunition som i likhet med en gevärskula bara är en metallklump, men nu skall fartyget använda kulspränggranat. Denna ammunition är intelligentare, när kulan närmar sig målet så känner den av när målet är tillräckligt nära, exploderar och skickar ut flera tusen tungmetallkulor i mycket hög hastighet mot målet.

Förtroende för systemet

− Denna övning är viktig för att skapa förtroende för den ammunition vi kan komma att använda i skarpt läge, säger luftförsvarsofficer Markus Benjaminsson.

Klockan 14.10 är målflyget som skall dra det fem meter långa målet efter sig på plats och 14.32 så rapporterar flyget att målet är klart och de är redo att börja övningen. Flyget girar ner i Hanöbukten och påbörjar sin inflygning.Inne i stridsledningscentralen på HMS Ulvön börjar rapporterna strömma in.

− Vaktchefen, inkommande flyg söderifrån.

− Uppfattat.

Omedelbart efter att vaktchefen fått rapporten tar hon emot rapporter ifrån säkerhetsorganisationen att säkerheten är klar.

− Luftförsvarsofficeren, eldtillstånd.

− Från luftförsvarsofficeren, eldtillstånd uppfattat.

Luftförsvarsofficeren låser på med fartygets eldledningsradar och kanonen siktar på målet. Målet närmar sig fartyget i över 400 km/h när kanonen avger en kort salva. Eldöppningen är över på under två sekunder, i luften syns luftbrisaderna ifrån granaterna och i anslutning till det så dyker målet mot vattnet.

− Vaktchefen, luftförsvarsofficeren klar, målet nedskjutet.

− Uppfattat.

Krävande vecka

Fartyget byter snabbt ammunitionen mot lös ammunition och fortsätter sina övningar med lösskjutning mot flyget innan övningen avbryts. Flyget vänder hem igen och HMS Ulvön återvänder in i skärgården för fortsatta övningar fram tills på fredag då de planerar förtöja i hemmahamn igen. Sekonden ombord, Johan Månsson anser att övningsupplägget för veckan är bra med många intressanta och viktiga moment.

− Besättningen kommer sättas på prov i samband med mineringsövning, minsprängning och ubåtsjakt.