Precision i målet

Regeringens tillskott av pengar innevarande år ger Försvarsmakten möjlighet att öka antalet flygtimmar, stärka incidentberedskapen och öva mer. 211:e stridsflygdivisionen vid Norrbottens flygflottilj har inom ramen för detta fällt laserstyrda bomber i Vidsel skjutområde.

Vid detta tillfället var det en rote, det vill säga två Jas 39 Gripen, som fällde var sin GBU12 i Vidsels skjutområde. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Det säkerhetspolitiska läget i närområdet är allvarligt och därför har Försvarsmakten fått en förstärkning av anslaget för förbandsverksamhet och beredskap.

−Tillgängliga förband är A och O. Att få extra tilldelning under året innebär att vi kan vidmakthålla vår förmåga, i detta fall, till markmålsbekämpning, säger divisionschefen Tobhias Wikström.

Med gripensystemet så kan piloten agera i alla roller, det vill säga jakt, attack och spaning. Att förmågan för spaning är mycket hög visade sig inte minst i Libyeninsatsen 2011. Jas 39 Gripen är plattform för mer än så. Stridspiloterna ska kunna verka i alla roller och därför är det av stor vikt att även öva dessa.

För krigsförbandets del innebär det ökad förmåga och att fler stridspiloter får öva på fälla skarp last. Planet gungar till lite i samband med att bomben fälls och det innebär även en extra anspänning för stridspiloterna när det är bomber med sprängkraft som ska bekämpa markmål, vilket är den största skillnaden mot att simulera fällning.

Planering, planering, planering

Inför en markmålsbekämpning är det mycket noggranna förberedelser. Beslut tas om vilka militära mål som ska bekämpas. Höjd, hastighet och kurs planeras för att bästa effekt ska uppnås. I och med att det är en laserstyrd bomb så innebär det att målutpekning måste ske för att uppnå precision i målet, i detta fall användes gripenplanets Laser Designated Pod, LDP.

Utvärdering

Utvärderingen är precis lika viktig som planeringen. Efter att stridspiloterna har genomfört markmålsbekämpningen mot det fasta målet återvänder de med information från flygningen som ska analyseras. Blev det avsedd effekt? Hade vi rätt kurs, fart och tid i målet? Att analysera och slipa på detaljer är av stor vikt för att krigsförbandet ska vidmakthålla sin förmåga.

Vad gav fällningen er som krigsförband?

− Detta bekräftar att vi har en grundkompetens inom en av de förmågor vi ska ha. Nästa steg är att öva denna förmåga under mer taktiska förhållanden. Där till krävs det då mer utvecklat scenario och hot i form utav fientligt luftvärn och jakthot.

Det extra tillskottet av pengar för att kunna öva mer är välkommet.

− Med avancerade system måste vi öva mycket, så detta extra övningstillfälle är särskilt välkommet.