På gång: Svar kring försvarets fortsatta inriktning

I Försvarsmaktens högkvarter pågår arbete med att sammanställa svar till regeringen om fortsatt inriktning för försvaret från 2016 och framåt. Senast den 16 december ska underlaget redovisas.

Nu skrivs Försvarsmaktens underlag för fortsatt inriktning av Sveriges försvar. Foto: Samuel Pardon/Försvarsmakten

För Försvarsmaktens arbete finns planeringsanvisningar från regeringen som gavs ut i juni. Enligt riktlinjerna ska arbetet utgå från de ambitionsförändringar som redovisades i Försvarsberedningens rapport i maj 2014.

− I enlighet med regeringens uppdrag kommer Försvarsmakten föreslå en ökad operativ förmåga här och nu. Genom att prioritera övningsverksamhet och personell uppfyllnad av hela krigsförband ökas förbandens omedelbara tillgänglighet, säger generallöjtnant Dennis Gyllensporre som är chef för ledningsstaben i Högkvarteret.

Försvarsmaktens överväganden utgår från dels operativa och produktionsmässiga förutsättningar, dels det tillgängliga ekonomiska utrymme som är dimensionerande för möjligheten att genomföra de ambitionsförändringar som Försvarsberedningen föreslår.

− Det är viktigt att vårt underlag inför det fortsatta arbetet med att inrikta försvaret är realistiskt och bygger på balans mellan resurser och uppgifter, samt tar höjd för utvecklingen i vårt närområde, säger Dennis Gyllensporre.

Försvarsmakten redovisar sitt underlag för regeringen den 16 december. Därefter ska regeringen utarbeta en proposition till nytt försvarsbeslut så riksdagen kan fatta beslut om den försvarspolitiska inriktningen från 2016 och ett antal år framöver.

Information i samband med Försvarsmaktens redovisning till regeringen kommer att presenteras på forsvarsmakten.se och Försvarsmaktens intranät emilia.