Med uppgift att transportera

Sjukhus eller stridsvagn – tungtransportsoldaterna fixar båda

För de som kör är det ingen större skillnad men för de som äger det på flaken har utvecklingen betytt mycket.
– Idag kör vi en mängd olika saker och det är kostnadseffektivt för Försvarsmakten. Istället för att köpa in hela transporten av sjukhuskompaniets materiel kan mina soldater planeras in för att öva sin huvudtjänst, säger Thomas Johansson som är kompanichef för 1:a tungtransportkompaniet vars soldater är på väg mellan Uppsala och Göteborg med ett fältsjukhus som ingår i Nordic Battlegroup.

Marcus Fredriksson på väg mellan Uppsala och Göteborg. Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten
Med uppgift att transportera Foto: Jonas Högsten/Försvarsmakten
Med uppgift att transportera Foto: Jonas Högsten/Försvarsmakten
Med uppgift att transportera Foto: Jonas Högsten/Försvarsmakten
Med uppgift att transportera Foto: Jonas Högsten/Försvarsmakten

Förra veckan kom nio lastbilar med släp från Uppsala där de varit och lastat upp sjukvårdsmateriel som använts i övningen Joint Action 14. För att hålla sig till säkerhetsbestämmelserna för körtider blir det en natts vila för personalen i Tungtransportkompaniet hemma i Skövde. Styrkan består av elva soldater och två officerare som bemannar fordonen som sedan fortsätter mot Göteborg, till Försvarsmedicincentrum där sjukhuskompaniet har sin hemvist.

Marcus Fredriksson har jobbat på 1:a Tungtransportkompaniet i 3,5 år och har mycket erfarenhet av den här typen av arbete. Även om det är en skarp uppgift menar han att det inte är det mest händelserika kompaniet gör.
– Vi kör från punkt A till punkt B, det är ganska skinntorrt egentligen. Han berättar också att trots att det är en viktig uppgift är det sådant som inte syns särskilt väl i verksamheten runtomkring.
– När det är fordon vi transporterar märker andra tydligare att vi finns och vad vi gör, då åker också personalen på de fordonen med oss i bilarna. När vi gör sådana här transporter tänker inte alltid de som använder materielen så mycket på hur den kom på plats.


24 stora containrar står uppställda på släpen på de nio fordonen. Det är delar av det fältsjukhus som sjukhuskompaniet som ingår i Nordic Battlegroup har haft i Uppsala under övningen.
– Totalvikten på ekipaget nu är ungefär vikten på det som vi annars brukar lasta. Då är det oftast stridsvagnar eller stridsfordon. Men utvecklingen har gått från att vara ett stridsvagnstransportkompani till ett tungtransportkompani med förmåga att ta hand om olika typer av last, säger Thomas Johansson.

Det är totalt 100 containrar som ska flyttas och utav dem kommer regementets soldater ta hand om ungefär 50 stycken. Övriga flyttas av andra enheter i Försvarsmakten. Det är Försvarsmaktens specialtransportsamordnare i samverkan med kompanichef Thomas Johansson som syr ihop hur hela transporten ska ske. Thomas tycker att den planeringen fungerar bra.
– Vi fick uppgiften före semestern om den här transporten. Då kan vi planera in övrig utbildning så att det här blir bra för vår personal.

Just den här perioden är fylld av transporter för kompaniet. Men andra veckor kan det se annorlunda ut. Då ägnar sig kompaniets personal åt övrig utbildning och förebyggande underhåll. Tisdag Uppsala, onsdag Göteborg, torsdag Uppsala och sedan på fredag blir det en tur till Kråks skjutfält. Då är det transport av stridsfordon, tillhörande ett av regementets skyttekompanier, som står på schemat. Därefter fortsätter hemtransport för JA14. Trots allt så är en övning inte slut förrän den sista materielen är hemtransporterad och färdigvårdad.