En bit av Afghanistan hos försvarsutskottet

Väggarna i försvarsutskottets mötesrum i Riksdagen pryds sedan tidigare av sablar och vapentavlor. Nu finns där också en bit svensk modern försvarsmaktshistoria – en av flaggorna som vajat över Camp Northern Lights i Afghanistan.

Överbefälhavare Sverker Göranson överlämnar flagga från Camp Northern Lights till försvarsutskottets ordförande Allan Widman. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten

– Det må vara symboliskt men symboler har ett värde. För mig och mina medarbetare, närvarande och frånvarande, är det ett erkännande och en kvittens på ett väl utfört uppdrag och inte minst en ständig påminnelse om de kamrater som fallit eller skadats i kampen för det god, sa ÖB Sverker Göranson vid överlämnandet till försvarsutskottets ordförande Allan Widman och vice ordförande Åsa Lindestam.

Den tretungade flaggan hängdes därefter upp på en av väggarna i försvarutskottets mötesrum, där den kan beskådas av ledamöterna.