Akademiska poäng vägen till militärpolisyrket

Under en ruggig och kall examensvecka blandades blivande militärpoliser med militärpoliser som genomförde repetitionsvecka och ytterligare några som läste till militärpolisinstruktörer för att genomföra praktiska och teoretiska prov på Livgardet i Kungsängen. Där utsattes de för realistiska situationer, såsom trafikbrott och diverse ordningsstörningar.

Militärpoliselev borstar dörr i jakt på fingeravtryck.
Under militärpolisutbildningen får eleverna genomföra teoretiska och praktiska moment, som brottsplatsundersökning. Foto: Johan Södergren/Försvarsmakten
Gruppbild på nyutbildade militärpoliser.
Stolta och nöjda med att ha klarat sin grundläggande militärpolisutbildning, som bland annat innehållit teoretiska moment med lagstudier och praktiska moment med trafikkontroll. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

– Att hålla de juridiska lagstöden i minnet för sina ingripanden lär man sig när man läser den juridiska delen av utbildningen, men när man ska tillämpa det i skarpa lägen blir det något helt annat, säger major Anders Adén, som är ansvarig för utbildningen. Här blir en liten detalj otroligt viktig för att militärpolisen ska kunna göra sitt jobb rättssäkert. Det ska hålla i en domstol.

Årliga övningar för att testa färdigheter

Två gånger om året genomför Försvarsmaktens militärpolisenhet en repetitionsutbildning för verksamma militärpoliser. Syftet är att öva militärpoliser i sin befattning. Det finns dessutom ett krav på att den som ska omförordnas till militärpolis ska genomföra repetitionsutbildning vartannat år.

– Man skapar en mer komplex övning genom att sy samman övningen med både blivande och färdigutbildade militärpoliser samt militärpolisinstruktörer, säger Anders Adén. En handledare är med hela tiden för att stödja, dokumentera och utvärdera eleverna och deras prestationer under övningens gång. Därefter har vi en stor utvärdering i slutet där vi tar upp den samlade bilden.

Teoretisk och praktisk utbildning

Grundutbildningen har pågått i 18 veckor under ledning av Försvarsmaktens militärpolisenhet med stöd av Linnéuniversitetet, polisutbildningen i Växjö. Utbildningen inleddes med en intensiv teoretisk undervisningsperiod med fyra stora salstentor på den juridiska delen av utbildningen där alla har kunnat tillgodogöra sig 12 högskolepoäng. Därefter har eleverna genomfört de praktiska så kallade OTUS-veckorna (ordning, trafik, utredning och säkerhet). Vissa har efter detta haft möjlighet till två veckors praktik hos en polismyndighet i landet och ett par elever har varit på Tullverket. En av eleverna har varit hos Sjöfartsverket, medan andra har fortsatt de praktiska inslagen på Livgardet och genomfört studiebesök bland annat på Rättsmedicinalverket.