Svenskar lärde ut ammunitionsröjning i Georgien

Sex personer ur Göta ingengörregemente, Ing 2:s EOD-kompani  (EOD – Explosive Ordnance Disposal, röjning av oexploderad ammunition) har under tre intensiva veckor utbildat och varit mentorer för tolv georgiska gruppchefer i att lösa ammunitionsröjningsuppgifter. 

Personal från Ing 2 lär ut röjning av oexploderad ammunition i Georgien. Foto: Ing 2/Försvarsmakten

När de ryska trupperna drog sig tillbaka efter kriget i Georgien 2008 sprängdes bland annat ett ammunitionsförråd, något som de georgiska myndigheterna under lång tid velat åtgärda. Genom Nato och Utrikesdepartementet blev så småningom Göta ingenjörregemente inblandat. Teori och praktik har varvats under de senaste veckorna och utbildningen mynnade ut i en slutövning på en förfallen före detta sovjetisk flygbas.

I halv storm och snöblandat regn beskådades resterna av det som en gång var en förvaringsplats för 250 000 ton ammunition. Det är här det georgiska EOD-kompaniet kommer att få arbeta under lång tid framåt och det var här den ännu pågående insatsen SETT (Swedish EOD Training Team) tog sin början.

Insatsen har i Georgien fått uppmärksamhet inte bara nationellt genom TV utan också bland flera länder, vars militärattachéer med stort intresse följt utvecklingen.

Nu väntar hemtransport och återställning av materiel för den svenska styrkan som sedan är redo att lösa skarpa uppgifter igen.