Övning: Mystiskt flygplan nedtvingat på Umeå flygplats

Tidigt under lördagmorgon den 15 november larmades hemvärnspersonal till en insatsövning som förberetts sen en tid tillbaka vid Västerbottensgruppen i Umeå. 

Försvarsmaktens Goja är en tjänstehund som hundföraren Sofia precis har fått som sin egen. Hon har kontrakt på att under fem år stå till försvarets förfogande med sin så kallade patrullhund. Goja är en mycket trevlig och vaksam hund som med sina sinnen utgör ett ovärderligt hjälpmedel för förbandet. Foto: Kjell Enqvist/Försvarsmakten
Soldaterna kontrollskjuter sina vapen för att säkerställa funktion och träffsäkerhet. Foto: Kjell Enqvist/Försvarsmakten
Cheferna ner till och med gruppnivå samlas för en repetition av Försvarsmaktens regelverk vid ingripande mot kränkningar i fred och neutralitet – IKFN. Foto: Kjell Enqvist/Försvarsmakten
Bandvagnar blockerar ett eventuell försök att flytta planet och soldaterna grupperar ut och säkrar området. Foto: Kjell Enqvist/Försvarsmakten
"Angriparen bekämpades med stöd av nödvärnsrätten som ger oss mandat att agera vid överhängande fara och pågående hot. Sjukvård ges dock till alla även om de är angripare" säger ställföreträdande plutonchefen, Cecilia Alenius Foto: Kjell Enqvist/Försvarsmakten
"Äntligen testas vi på att göra det vi tränats för på ett realistiskt sätt" säger insatssoldaten Mattias Kondradsson. Mattias har varit med i hemvärnet sen 2006 och ingår nu i en insatspluton. Foto: Kjell Enqvist/Försvarsmakten

- Detta är ett test av våra planer och metoder som kan genomföras tack vare att regeringen tillfört mer pengar till övningsverksamhet, säger chefen för Västerbottensgruppen Jan Flodin.
- Fler övningar innebär ökad förmåga hos fler soldater. Alla våra soldater inom Hemvärnet deltar ju med frivillighet som grund, förklarar Jan.

I gryningen

Personalen samlas i gryningen framför Västerbottensgruppens lokaler i centrala Umeå där de inmönstras. Cheferna ner till och med gruppnivå samlas för en repetition av Försvarsmaktens regelverk vid ingripande mot kränkningar i fred och neutralitet – IKFN. Tillvägagångssätt för ett antal möjliga händelser repeteras också för soldaterna. Övriga soldater går till en närliggande skjutbana för att kontrollskjuta sina vapen. Vid lunchtid är samtliga färdiga för insats vilket rapporteras upp till högre chef , den militärregionala staben i Boden - MRN.

Styrkan består av 35 personer varav tre kvinnor samt patrullhunden Goja. Plutonen är tillfälligt sammansatt med personal från flera olika insatsenheter. De är alla vältränade insatssoldater med modern materiel och högt personligt kunnande.

Scenariot

Scenariot för övningen i Umeå är att en insatspluton mobiliserat på grund av att säkerhetsläget i närområdet försämrats. Dessutom har kränkningar och sabotage skett mot Sverige. Svensk incidentberedskap har vid lunchtid skickat upp jaktflyg över Bottenviken mot ett oidentifierat mindre propellerplan som inte svarat på anrop. Flygplanet tvingas ner på Umeå flygplats och en insatspluton ur Västerbottens hemvärnsbataljon får uppgiften att omhänderta planet och dess passagerare, samt överlämna dem till polisen.

Plutonsradion väser

Radioapparaterna i specialbandvagnen brusar till. Det är vakthavande befäl vid militärregionens stab i Boden som påkallar uppmärkamhet. Plutonchefen greppar luren och får order om att omgruppera till Umeå flygplats och genomföra omhändertagandet enligt nämnt scenario. Plutonen får 30 minuter på sig att lasta och förbereda sig för uppgiften. På rätt tid rullar bandvagnarna mot flygplatsen. Gruppcheferna har fått sina uppgifter och pratar igenom detaljerna under transporten.

Främmande flygplan

Alla kan flygplatsområdet bra för där har man övat förut. Plutonen kör in genom en port i norra delen av området och är snabbt framme vid planet. Bandvagnar blockerar eventuella försök att flytta planet och soldaterna grupperar ut och säkrar området. Omedelbart båbörjas genomsök av flygplanet och omhändertagandet av passagerare.

Mattias Kondradsson har varit med i hemvärnet sen 2006 och ingår nu i en insatspluton.
- Äntligen testas vi på att göra det vi tränats för på ett realistiskt sätt .

Ett stridspar med understöd av ytterligare ett par soldater närmar sig försiktigt flygplansdörren. Med vapnen eldberedda öppnar de dörren och försöker kommunicera med passagerarna. Språkförbistring uppstår men med tecken och bestämdhet får soldaterna personerna att lämna det lilla flygplanet med händerna över huvudet. De visiteras och förs bort till en öppen del där de bevakas och ett första förhör genomförs. Polisen är larmad till platsen. 

Några soldater börjar genomsöka flygplanet och dess lastutrymme. De är mycket försiktiga och noggranna, varje vrå kontrolleras.

Aggressiv angripare

Precis när lugnet börjar lägga sig stannar en bil tvärt utanför infarten till området. Posteringen höjer sina vapen och får efter en hetsig ordväxling föraren att kliva ur bilen. Han medför ett automatvapen som han ombeds lägga på marken. Mannen vägrar och skjuter en salva mot marken med vapnet svagt uppåtriktat. Posteringen bekämpar angriparen som skadad faller till marken. Den skadade mannen omhändertas dock snabbt av plutonens kompetenta skjuvårdspersonal. Sjukvård får alla som är skadade även om de är angripare.
Övningen avbryts när alla moment övats.

- Plutonen har löst sina uppgifter på ett bra sätt och vi har kunnat identifiera en del utvecklingsområden som vi kommer att öva mer på, säger Jan Flodin.