Nu tar nya styrkan över

Under torsdagskvällen lämnade afghanistanstyrkan FS 27 med överste Mats Ludvig i spetsen över stafettpinnen till överste Joakim Karlquist och den nya svenska kontingenten, kallad FS 28. Nu får insatsen nytt fokus.

Kapten Anders Ekroth, överste Joakim Karlquist och major Pär Thornell övar lyftteknik på Skövde övningsfält. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Två soldater på skjutbanan.
Major Pär Thornell genomför färdighetsskjutning på Livgardet. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Övning i strid från utslaget fordon på Skövde skjutfält under utbildningens början. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Major Jeffrey Ambjörn och kapten Peter Nilsson övar hjärt- och lungräddning under sjukvårdsutbildning på Livgardet. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten
Kapten Anders Ekroth sätter skyddsförband på menig första klass Emil Wester. Foto: Sofia Svensson/Försvarsmakten

Det svenska styrkebidraget har minskat i omfattning under den senaste tiden i Afghanistan, däremot har inte arbetsinsatsen minskat. Att omstrukturera och samtidigt flytta ett förband två gånger under sju månader är en betydligt större och mer komplicerad uppgift än man kan föreställa sig. När förbandet äntligen kommit till ro i nya lokaler på Camp Marmal, i Mazar-e-Sharif, var det dags att lämna över arbetet till nya kollegor.

Den nyanlända styrkan består av flygplatspersonal, rådgivare för de afghanska säkerhetsstyrkorna, stabspersonal, läkare och sjuksköterskor samt en svensk stödenhet.

Huvuddelen av förbandet har under en intensiv sensommar och höst utbildats och tränats. Inledningsvis i Skövde av officerare och soldater som fräschat upp och förnyat styrkans soldatkunskaper. Därefter bar det av till Livgardet för utbildning som var mer riktad mot Afghanistan och den miljön de förväntas möta där.

Trots att antalet personer i styrkan som sänts ned för att arbeta i Afghanistan är färre än den varit förut, har utbildningen för internationella insatser fortsatt hållit hög standard och stärkt förbandet, och inte bara i kompetens, utan också som kamrater och medarbetare. Att vara ute och öva under långa dagar, spendera kvällarna i vapenvårdslokalen och på nätterna sova tillsammans i logement, skapar utan tvekan en stark sammanhållning.

När november nått sin början var det dags för kontingenten att åka söderut för att börja lösa sin uppgift. Väl där väntade FS 27 som med varm hand tog emot och, på ett förberett sätt, började lämna över sina projekt och arbetsuppgifter. Den här perioden var intensiv, man kommer inte enbart till ett nytt land för att arbeta, det är andra rutiner, förhållningssätt och andra språk att anpassa sig till.

Då överlämningen var färdig väntade en ceremoni där de svenska kontingenterna ställde upp framför den svenska fanan. Mats Ludvig höll tal varefter han lämnade över fanan till Joakim Karlquist som tog befälet över den svenska truppen. Efter detta kommenderades truppen i givakt och ur högtalarna ljöd Skaraborgs regementes marsch.

Därefter sa överste Joakim Karlquist några väl valda ord riktat till de båda kontingenterna däribland nämnde han de tre ledorden för insatsen – Flexibilitet, Förtroende, Kamratskap.

Det är inte bara angenäma ord, det är det som krävs för att få den mångfacetterade kontingenten att fortsätta ha den goda sammanhållning som de lyckats skapa under utbildningstiden tillsammans.
Genom rådgivning och utbildning är det nu FS 28:s tur att bidra till en fortsatt god utveckling i Afghanistan.