Nordic Battlegroups slutövning har startat

I går, måndag, inleddes den tio dagar långa multinationella övningen Joint Action 2014, JA14, som är slutövningen för EU:s snabbinsatsstyrka Nordic Battlegroup. JA14 är planerad sedan ungefär ett år tillbaka och innefattar cirka 2 400 deltagare från sju europeiska länder.

Irländska ISTAR-soldater under NBG15 slutövning joint action 14.
Irländska ISTAR-soldater under NBG15 slutövning joint action 14.
Under övningen använder soldaterna lös ammunition. På bilden: En irländsk ISTAR-soldat (Intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance). Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
NBG15 slutövning Joint Action 14
Foto: Jan Bohman/Försvarsmakten
NBG15 slutövning Joint Action 14
Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
NBG15 slutövning Joint Action 14
Foto: Kent Löving/Försvarsmakten

Under övningen samtränas snabbinsatsstyrkans förband så att de är väl förberedda och kan skickas ut till konfliktområden med kort varsel. Väl på plats ska styrkan kunna lösa fredsframtvingande och fredsbevarande uppgifter och ge stöd till samhällen vid kriser.

– Under övningen säkerställer vi att styrkan har uppnått rätt nivå inför beredskapen som börjar den första januari 2015, säger Olof Johansson som är chef för övningsledningen.

Övar över stora ytor

Övningen genomförs på flera orter, från Uppsala i norr till Hagshult i söder.
– Halva övningen är vi i området Hagshult-Skillingaryd och sen rör sig delar av styrkan upp mot Motala. Mellan söndag och tisdag blir det mer aktivitet i Eksjö, säger Olof Johansson.

Styrkan består både av armé- och flygförband och under övningen rör sig militär personal på vägar och i bebyggelse.

– Vi övar på att skydda befolkningen i krisdrabbade områden och vi vill öva så realistiskt som möjligt. Då måste vi kunna förflytta oss genom bebyggelse och mellan olika platser vilket allmänheten kommer att märka av, säger Olof Johansson.

Återkommande ansvar

Ansvaret för att bemanna snabbinsatsstyrkan delas mellan Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Irland.

– Sverige står för huvuddelen av bidraget med cirka 1 900 deltagare där kärnan utgörs av en skyttebataljon från P7, säger Olof Johansson.

Förra gången Sverige stod som värdland var 2011. Sedan dess har styrkan växt och idag ingår bland annat Black Hawk helikoptrar, fler marktrupper och utökad medicinsk kapacitet.

Följ övningen på Försvarsmaktens webb, Facebook och Instagram under taggarna #nbg15 #eubg15 och #svfm.