Med koll på luftrummet

Genom öppningen i tältduken skymtar ett flertal datorskärmar som är kopplade till radarstationen Underrättelseenhet 23 (UndE23) som står och snurrar utanför tältet. Radarenheten, LAP-unit (Local Air Picture) från Luftvärnsregementet genomför just nu slutövning tillsammans med övriga enheter inom Nordic Battlegroup (NBG).

- Just den här enheten deltog exempelvis under NBG11 med ungefär samma uppgifter och uppsättning materiellt som nu, säger Emma Gustafsson.. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
UndE 23 (Arkivbild) Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

Med UndE23 har LAP-unit förmåga att upptäcka och varna för olika typer av ammunition, RAM-mål (som står för rockets, artillery och mortars, det vill säga raketer, artillerigranater och granatkastargranater). De kan också med hjälp av radarn övervaka luftrummet och se var olika flygande enheter befinner sig.

– Den information vi samlar in kan vara av vikt för att exempelvis skydda en camp eller en annan plats där vi befinner oss. Vi går i skift och jobbar dygnet runt, säger Emma Gustafsson, radartroppchef i LAP-unit.

Sedan nästan ett år tillbaka har LAP-unit förberett sig för att kunna stå i beredskap tillsammans med övriga enheter i Nordic Battlegroup från och med nästa år. Under slutövningen Joint Action14 är målbilden att ha byggt upp ett väl fungerande samarbete med övriga enheter och att få en bra koll på sin materiell.

– Det är jag helt övertygad om att vi kommer att lyckas med. Vi har redan en hel del kompetens och erfarenhet då flertalet har stått i beredskap med NBG under tidigare år. Just den här enheten deltog exempelvis under NBG11 med ungefär samma uppgifter och uppsättning materiellt som nu. Jag är inte orolig att för att vi inte ska kunna lösa vår uppgift. Vi har kompetensen och vi är duktiga på det vi gör, säger Emma Gustafsson.