Hårt arbete i många led för kort och effektiv insats

I den marina höstövningen pågår sedan några dagar fullt krig och fartygen som varit ute till havs behöver både fylla på bränsle och lämna av skadade för vidare transport till sjukhus. I övningen är örlogshamnen i Karlskrona avstängd vilket gör att det inte är möjligt för de stridande fartygen att gå in i där. Av den, och flera andra anledningar, har ett antal tillfälliga basområden förberetts i skärgården för att kunna serva fartygen.

Kulspruteskytten håller koll på terrängen när bevakningsstyrkan tar sig i land för att säkra ett område kring ett basområde. Det tar inte lång tid förrän truppen är helt uppslukad av naturen. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Dessa platser är en form av säkra mötesplatser, som hålls öppna för att kunna tillgodose fartygens behov av snabb av- och pålastning av ammunition, drivmedel och människor.

Det är när fartygen ligger still och bunkrar som de är som mest sårbara och av den anledningen är säkerheten kring platsen oerhört viktig. Det kan ibland vara en bättre lösning att någon av Ekipagekompaniets fartyg eller båtar åker ut med de förnödenheter som ett stridsfartyg behöver och snabbt drar sig tillbaka igen.

Soldater från Marinbasens basskyddskompani är några av dem som ser till att ett område är säkert och klart för fartygen att angöra. De patrullerar möjliga anfallsvägar, bevakar området och rapporterar allt som kan vara av intresse vidare upp till övningsledningen. Det är med hjälp av rapporter från dessa och andra liknande bevakningsplatser samt från fartyg till havs som övningsledningen fattar beslut om vad som ska ske härnäst och vilka order som ska ges ut.

Arbetet ute på de tillfälliga baserna leds och samordnas av en stab som sitter i ett mer säkert område på en annan plats som kan ligga en bra bit från de platser där förnödenhetsförsörjningen sker. Det är helt beroende på den aktuella situationen med bland annat var fienden finns och vilket behov som fartygen har, som avgör vilken bas som ska användas vid ett visst tillfälle.

– Det svåraste i arbetet med att serva fartygen till havs, är att få fram exakt allt som de behöver till rätt ställe och vid rätt tidpunkt. Det är en lång kedja av moment som måste fungera till 100 procent, säger Håkan Nilsson, chef på basbataljonen.

I den marina höstövningen ingår ungefär 1.100 personer en del av dessa har uppdrag som handlar om logistik, basskydd och transport. Mycket av arbetet bygger på att den planering som är gjord fungerar. En justerad detalj gör att många steg i ledet fram till utförandet påverkas.

– Samtidigt måste den ordinarie verksamheten fungera med bland annat bevakning av övriga militära platser och logistik till de delar av marinen som inte övar just nu, säger Håkan Nilsson.