Från Halmstad till övning i Jokkmokk

”Alla Alfa från Alfa Quebec, framåt framåt framåt..” Radion sprakar till i India Alfas två Mercedes GW:s samtidigt som den långa gröna konvojen långsamt rullar ut från F 21 i Luleå. Alfa Qubec är en förstärkt säkerhetspluton på väg mot Jokkmokks flygbas för att i ett realistiskt uppmålat scenario, med tanke på den senaste tidens ökade osäkerhet i närområdet, öva försvar av flygbas.

Sista dagen på övningen visar sig Norrland från sin bästa sida. Foto: Richard Birgersson/Försvarsmakten
. Under veckan har gruppen genomfört flera olika moment under olika förutsättningar. Foto: Richard Birgersson/Försvarsmakten
Kadetterna fick under övningen lösa ut den uppgift de är utbildade att göra, i ett längre tillämpat moment med alla de friktioner och privilegier som det för med sig. Foto: Richard Birgersson/Försvarsmakten

India Alfa består av sju kadetter ur specialistofficersutbildningen Säk 13/14 från Försvarsmaktens underrättelse och säkerhetscentrum i Halmstad, plus ett tillfört hundekipage från en flygbassäkerhetspluton vid F 21. Gruppen är en av fem grupper som under fyra dygn ska arbeta dygnet runt mot sabotage och underrättelseinhämtning av främmande makt. De andra fyra grupperna är från 231:a och 241:a flygbassäkerhetspluton på F 21. Tillsammans ska de motverka den B-styrka bestående av ytterligare tre kadetter från Halmstad som har till enda uppgift att infiltrera och sabotera inne på Alfa Quebecs ansvarsområde.

Väl framme på den soliga Jokkmokkbasen börjar arbetet direkt. Staben sätts upp i ett bakre läge, och samtliga grupper börjar med sina uppgifter. India Alfa börjar med återhämtning för att vid midnatt kunna gå över till att snabbinsatsstyrka. Det är den styrka som är i beredskap för att med 15 minuters marschberedskap kunna påbörja arbete om plutonchefen så önskar. Dagen blir till kväll och det dröjer inte länge innan plutonen sätts på prov. En av grupperna som fått till uppgift att genomsöka en höjd efter fientlig verksamhet får stridskontakt. India Alfa, som för tillfället förövar med hundekipaget i ett bakre läge, hör kulsprutorna och karbinerna smattra över skjutfältet. Radiotrafiken ökar då rapporterna började trilla in, och det dröjer inte länge innan plutonchefen kallar in chefen för India Alfa och orienterar om händelseutveckling på höjden. En fiende är nedkämpad, men fler personer har setts fly området. Samtliga grupper behöver nu ut och arbeta i syfte att lokalisera resterande fiender.

Patrull i kompakt mörker

Cirka 15 minuter från stridskontakten sitter India Alfa i sina fordon och rullar ut över basområdet. India Alfas order är att patrullera en väg väster om höjden i syfte att finna utgående spår från platsen. Utöver den nedkämpade fienden har minst en annan person setts fly från området, och plutonchefen vill kontrollera att ingen har passerat den aktuella vägen. Övriga grupper genomför liknande uppgifter runt platsen för sammanstöten. Patrullen genomförs runt klockan 22:00 i kompakt norrländskt mörker. Kadetterna använder sina bildförstärkare och hunden Ducat med hundförare jobbar på tålmodigt. Denna gång, till samtligas besvikelse, får man inte upp något spår och rapporterar in till plutonchefen att patrullen är genomförd resultat.

India Alfa får därefter order om att framrycka till återsamlingsplatsen för att möta upp plutonchefen. Väl på plats upprättas som vanligt ett närskydd runt platsen i syfte att skydda egen trupp. Efter samverkan med plutonchefen får gruppen i uppgift att transportera tillbaka den nedkämpade, men ännu levande fienden till staben. När gruppen med den skadade fienden anländer noterar India Alfa till sin stora förtjusning att det är en av kadetterna tillhörande b-styrkan som åkt på pumpen. Efter några snabba gliringar och billiga poängplock tar India Alfa med sig sin fånge tillbaka till staben för vidare transport.

Klockan är nu cirka 01:00 på natten och således går gruppen på sitt pass som snabbinsatsstyrka en timma sent. Övriga fiender som sågs retirera från striden har än så länge inte påträffats, vilket gör att India Alfa vilar i det bakre läget med beredskap att snabbt kunna agera och understödja de arbetande grupperna på fältet. Efter en snabb kontroll av utrustning konstaterar India Alfa att första av många intensiva pass är över, och att detta kommer bli en lång och mycket givande vecka.