Att vinna tid är att rädda liv

I Nordic Battlegroup 15 ingår ett fältsjukhus med samma möjligheter och kvalitet som på ett vanligt sjukhus. Sjukhuset är uppbyggt i moduler med flera specialtält som till exempel apotek, tandläkare, steril, labb och kirurgi. Fast den viktigaste tillgången i fältsjukhuset är ändå personalen.

Skadade övningsdockan Simman, lastas in i ambulans. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Ambulans kör ut från Herkulesplanet mot första sjukhuskompaniet. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Operationslaget tar emot i akuttältet. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Röntgen i fältsjukhuset. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Kirurgerna opererar övningsdockan Simman. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Under övningen Joint Action 14 sätts personalen på prov.
– Jag är mycket nöjd med alla delar av kompaniet. De är ständigt på tå och bredda att ta emot patienter. Vi kan ta emot allt från svårt skadade i behov av kirurgi till patienter med infektioner, berättar chefen för fältsjukhuset Krister Jakobsson.

Vid övningar finns en docka som kallas Simman. Den är mycket användbar vid alla typer av övningar. Simman går att programera för att simulera olika skador. Den kan prata och användas till en mängd olika skademoment och den styrs av 1-2 personer via datorer som sekundsnabbt kan ändra ett skadeförlopp beroende hur sjukhuspersonalen agerar i situationer.

Redan innan patienten kommer till fältsjukhuset finns det många saker som måste fungera. Direkt efter skadetillfället ska patienten få första hjälpen av sina soldatkamrater, som också ska rapportera in skadan till en ledningscentral. De ser till att sätta igång hela larmkedjan för den medicinska evakueringen. Ambulans hämtar upp patienten och kör till närmaste flygplats där ett Herkulesplan väntar. Ambulansbilen körs direkt in i planet som landar i närheten av fältsjukhuset.

Väl på sjukhuset står ett operationslag redo att ta emot Simman när han kommer in till första anhalten - akuttältet. Där pratar de med honom under tiden han lyfts över på en ny bår för att snabbt köras till traumatältet där han undersöks mer grundligt. Bland annat röntgas han och man mäter olika viktiga funktioner i kroppen.

Efter ett kirurgiskt ingrepp är det värsta över och när det akuta omhändertagandet är gjort flyttas patienten över till intensivvårdtältet för vidare behandling tills intensivvårdspersonalen och läkare bedömer att patienten kan flyttas över till en vårdavdelning, eller ska flygas hem för vidare vård.

– Målet med alla övningar är att alla ska göra rätt så snabbt som möjligt tillsammans i teamet. Då minimeras tiden som kan vara avgörande för att rädda liv, avslutar Krister Jakobsson.