Uppgiftsglädje i stridens hetta

Den tredje dagen i fält börjar den knappa tillgången på mat och sömn, ett envist regn, fotmarsch med tung packning och förläggningstjänst att tära lite på humöret hos andra plutons kadetter på specialistofficersutbildningen på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). En rejäl stridsuppgift visar sig ta fram motivationen igen.

Utgångsgruppering för strid – gruppchefen får direktiv av ställföreträdande plutonchefen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Ordergivningen inför eldöverfallet börjar med tidsangivelse – gruppcheferna synkroniserar sina klockor med plutonchefen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Det gäller att nyttja tiden väl inför avmarsch, till exempel att vila någon minut och fylla på med vätska. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Anton Ljunghäll – Tellander genomför förbindelseprov före avmarsch. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
I väntan på fienden. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Fienden är nära – radiodisciplin kommenderas. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Eldgivningen har börjat. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Striden är över. Förflyttning tillbaka till förläggningsplatsen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Efter striden - vad hände egentligen? Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Uppdragsutvärdering – plutonchefens genomgång med gruppcheferna efter striden. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Det var kul att se när uppgiftsglädjen kom fram, säger kadett Fredrik Sjölander som just agerat ställföreträdande plutonchef och lett striden under plutonens nyligen genomförda eldöverfall. Jag ser att plutonen utvecklas. Det märktes att alla tog det som en utmaning och verkligen ville lösa uppgiften!

Att omsätta teori i praktiken

De 86 kadetterna på specialistofficersutbildningen (SOU) och den anpassade specialistofficersutbildningen (ASOU) har kommit drygt halvvägs in i sin första utbildningstermin och har just genomfört sin andra period med fältförlagd utbildning. Den här gången på Nyårsåsens skjutfält med uppgift att försvara området och sedan, tillsammans med en mekaniserad bataljon, slå fienden som intagit Halmstads flygplats och hamn.
– Det finns flera syften med den här fältförlagda utbildningen, förklarar Andreas Persson, huvudlärare i taktik vid MHS H. Specialistofficersutbildningen är en praktisk utbildning, och här får kadetterna praktiskt utföra det som vi har gått igenom i teorin inom flera ämnen som till exempel taktik, ledarskap och fysiskt stridsvärde.  Det är inte någon strapatsövning, men många lär sig något om sig själva och gruppen när man får känna på hur det är att lösa uppgifter när man till exempel inte ätit eller sovit tillräckligt.

Att leda andra

Ett av målen under veckan är att alla kadetter ska ha fått öva i rollen som pluton- eller gruppchef, eller ställföreträdare, under något av utbildningsmomenten. Under det eldöverfall som nyligen genomförts leddes plutonen av Robert Sunnhed och ställföreträdaren Fredrik Sjölander – båda med flerårig erfarenhet som anställda soldater.
– Att genomföra eldöverfall känns ganska grundläggande för mig, men att kliva upp en nivå och leda en hel pluton i strid är nytt och lärorikt, berättar Fredrik. Då krävs ett helhetstänkande.
– Jag kände mig ändå ganska trygg tillsammans med min ställföreträdare, konstaterar Robert.  Det hela utvecklade sig ungefär som jag hade tänkt mig. Jag hade inte velat göra något annorlunda. Vår ledning byggde på enkelhet, tydlighet och samordning. Sen var det bra att tog vi det lugnt när vi utgångsgrupperade och förberedde oss för striden.

På gemensam grund

Den militära erfarenheten och utbildningen skiftar bland kadetterna. Några har varit värnpliktiga, andra har gjort grundläggande militärutbildning, och några har hunnit skaffa sig erfarenhet som anställda soldater.
– Det är en stor styrka att kunna utbyta olika erfarenheter och upplevelser som vi har med oss, betonar kadett Anton Ljunghäll- Tellander. Utbildningen är så här långt väldigt mångsidig och den grund vi bygger upp tillsammans är riktigt bra!