Svensk Herculesbesättning övningens bästa

I slutet av september deltog F 7:s Transport- och specialflygenhet i den internationella övningen Green Flag East i Little Rock Arkansas. Syftet var att på bästa sätt förbereda sig för NBG 15, och vilken förberedelse det blev. När sista passet var fluget och den sammanlagda bedömningen av alla besättningar var gjord så utnämndes en av de svenska besättningarna till övningens bästa.

Green Flag-övningen, en närmast perfekt förberedelse för deltagandet i Nordic Battle Group 2015 (NBG 15), där F 7 ingår med två C-130 Hercules. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Green Flag East är en fjorton dagar lång internationell övning med basering på Little Rock Air Force Base i Arkansas. Flygövningsområdet ligger i Louisiana ungefär en timmes flygning från Little Rock.

I och med att övningen ur ett flygperspektiv är specifikt utformad för att öva taktiskt transportflyg i samverkan med arméförband så är Green Flag-övningen en närmast perfekt förberedelse för deltagandet i Nordic Battle Group 2015 (NBG 15), där F 7 ingår med två
C-130 Hercules i NBG 15:s flygstridskraftsdel, den så kallade Expeditionary Air Wing.

I det mycket komplexa övningsscenariot ingår bland annat moment som start och landning på korta grusbanor och laster som ska fällas med fallskärm. Det komplexa scenariot gör att besättningarna får tillfälle att lämna sin ”komfortzon” och deras färdigheter sätts verkligen på prov.

Under övningen flög de två svenska besättningarna samtliga tilldelade uppdrag, vilket innebär totalt 27 per besättning. det motsvarar en flygtid på 20 timmar per besättning.

Varje uppdrag och besättning poängbedöms enligt ett särskilt utformat system, och tack vare goda insatser av samtliga svenska deltagare i övningen så stod slutligen en av besättningarna ut som övningens bästa och tilldelades utmärkelsen Top Cat Crew. Detta på en total poängsumma som inte var många poäng från rekordet i övningen. Även den andra besättningen var en bra bit över medelpoängen i övningen.

Förutom den svenska kontingenten på 31 personer så deltog ungefär 300 personer ur US Air Force och 2500 ur US Army.