Operationen går in i en ny fas

Den underrättelseoperation som Försvarsmakten bedriver i Stockholms skärgård pågår fortfarande men går nu in i en ny fas. Taktisk chef på plats har omdisponerat de styrkor han har till sitt förfogande och en del av de marina enheterna ligger nu vid kaj för underhåll.

Från bryggan på HMS Visby har observatörer spanat med kikare, dag som natt, sedan i fredags. Nu får de återhämta sig, men ligger fortfarande i hög beredskap vid kaj, medan operationen fortsätter. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

– Vi har jobbat sen i fredags i sextimmarskift, i mörker och dager, och nu får vi lite återhämtning, säger Per Öhrstedt, fartygschef på HMS Visby.
Personalen stannar kvar ombord i hög beredskap medan underhållet pågår.

Försvarsmakten bedömer att det fortfarande pågår trolig undervattensverksamhet på svenskt territorium och för närvarande har den taktiska chefen beslutat att lösa uppgiften främst med mark- och flygförband samt ett något färre antal marina enheter.

– Det är tålamod och åter tålamod som gäller när man håller på med den här typen av verksamhet. Vi är redo att jobba vidare när högre chef så bestämmer, säger Per Öhrstedt.