Koll på GMU inför 2015

Efter fyra år med grundläggande militär utbildning (GMU), och snart 8300 fullföljande rekryter, är utbildningskonceptet väl beprövat. Årets utbildningsfältövning på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) samlade nyligen ett åttiotal kompani- och plutonchefer, instruktörer och ansvariga för olika sakområden som nu går in i 2015 med koll på läget.

Jacob Flodén, GMU-samordnare på MHS H ¬–alltid beredd att diskutera utbildningskonceptet. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Sakområdesansvarig Fredrik Jacobsson, Markstridsskolan, MSS, är tillgänglig för frågor. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Max Johansson, GMU-kompanichef vid Sjöstridsskolan, SSS, har lett GMU-verksamheten vid förbandet sedan starten 2010. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Utbildningen uppfattas ha hög kvalitet av fullföljande rekryter, är det tydliga budskapet från Jacob Flodén, GMU-samordnare på MHS H. Förra året vid den här tiden hade vi avgångar på närmare 20 procent. Så här långt i år, när vi kan summera resultatet av årets tre första GMU-genomföranden, är vi nere på drygt 13 procent. Vi bedömer att de åtgärder vi vidtagit under året, bland annat att införa en extra utbildningsvecka för att få ned tempot och stressen i inledningen hos både rekryter och befäl, har fallit väl ut.

Fokusområden kvarstår

2015 bjuder inte på några stora förändringar. Förra årets tre fokusområden för fortsatt utveckling kvarstår. Det handlar om att göra rekrytens möte med Försvarsmakten till ett bra möte och göra övergången till ett militärt liv lätt, minska skadorna under GMU genom en klok belastningsstegring och att utveckla yrkesvägledningen under GMU så att så många rekryter som möjligt väljer ett engagemang i Försvarsmakten även efter genomförd GMU.
– Jag är positiv till alla åtgärder som genomförts det här året, berättar Claes Berg, GMU-kompanichef på Försvarsmedicincentrum. Det nya momentet ”Koll på gruppen”, där vi sätter tidigt fokus på att rekryterna ska lära känna varandra, upplever vi har lett till större samhörighet och underlättat samarbetet mellan dem. Vi följer dessutom upp det under utbildningens gång.

Under utbildningsfältövningen får deltagarna möta en stor del av de sakområdesansvariga som ansvarar för olika delar av innehållet i GMU. Några utbildningsmål och examinationer justeras inför 2015, till exempel inom försvarsmedicinutbildningen. Under utbildningsfältövningen finns det tillfälle att tillsammans reflektera över och diskutera det som är nytt så att det inte råder några tveksamheter när förändringarna ska genomföras nästa år.
– Det är mycket värdefullt att de sakområdesansvariga är på plats så att vi kan utbyta erfarenheter och ställa frågor direkt till dem, betonar Claes Berg.

Kontinuitet och erfarenhet betydelsefullt

På de flesta av de 27 platser där GMU genomförs 2014 rullar arbetet på bra.
– Kontinuitet är ett nyckelordet, förklarar Jacob Flodén, som under de senaste fyra åren hunnit besöka de genomförande förbanden, de flesta minst två gånger, under de uppföljningsbesök som MHS H genomför som kursansvarig för GMU i Försvarsmakten. På de förband där det finns kontinuitet i ledning, planerande och genomförande av GMU flyter det på bra nu efter fyra år. Där personalomsättningen är hög ser vi ett större inslag av att uppfinna hjulet på nytt. Då ökar risken för att mötet med Försvarsmakten upplevs som mindre bra, vilket i sin tur kan resultera i större avgångar.

Max Johansson, GMU-kompanichef på Sjöstridsskolan, SSS, har varit med ända från starten när GMU infördes i Försvarsmakten. Under årets första GMU-genomförande på SSS avbröt endast en rekryt av 134 inryckande utbildningen i förtid.
– Jag är övertygad om att de fina resultaten beror på att utbildningen är så genomtänkt i alla delar. På SSS tror jag att vi faktiskt nu är nära perfektionen. Vi håller bara på med finjusteringar inför nästa år.