Jan Salestrand ny statssekreterare i försvarsdepartementet

Chefen för ledningsstaben*, generallöjtnant Jan Salestrand, utsågs på tisdagen av regeringen till statssekreterare vid försvarsdepartementet. 

Jan Salestrand avgår som chef för ledningsstaben för att arbeta på Försvarsdepartementet som statssekreterare. Foto: Försvarsmakten

Detta innebär att han lämnar befattningen som en av överbefälhavarens närmaste medarbetare, och som Försvarsmaktens näst högste officer, för att istället leda arbetet vid departementet under försvarsministern.
- En mycket viktig befattning och en central roll, inte minst med tanke på omvärldsutvecklingen och arbetet inför nästa försvarsbeslut, säger ÖB, general Sverker Göranson. En bättre person och föregångsman än Jan kan jag inte tänka mig och jag önskar honom all lycka.

För Jan Salestrand innebär regeringens beslut att han lämnar sin befattning i Försvarsmakten med omedelbar verkan och med tjänstledighet för politiskt uppdrag. 
- Ja, så fungerar det och det är bra. Som statssekreterare har jag en helt annan roll och jag är väl medveten om den tydliga rågång som måste vara mellan departement och myndighet.

När Jan Salestrand idag tar av sig uniformen gör han det efter mer än 40 år i Försvarsmakten.
- Det har varit fantastiska år och jag kommer att bära med mig denna tid med stolthet.

Intill att en ersättare för Jan Salestrand är utsedd är Helena Holmstedt, ekonomidirektör, tjänsteförrättande chef för ledningsstaben.

*Utöver chef för ledningsstaben är generallöjtnant Jan Salestrand också chef för Högkvarteret samt överkommendant i Stockholm.