Hjälp i en komplex gråskala

Core battalion övar i småland

I de småländska skogarna, med ett jämnt täcke av tunga moln, övar Nordic Battlegroup-enheten Core Battalion stabiliserande metoder.

Chefen för Core Battalion, Jonas Nilsson, går igenom planeringen för kommande operation. Foto: Jimmy Croona/ Combat Camera

Core Battalion är den stora kärnan av marktrupper i EUs snabbinsatsstyrka, Nordic Battlegroup, som står i beredskap från och med den första januari nästa år. Soldater ur 71:a bataljon från P 7, 214:e kompaniet från Ing 2, 311:e skvadronen från K 3 och Lap Unit (radargrupp) från Lv 6, utgör tillsammans Core Battalion.

När övningen börjar har Core Battalion tagit sig till ett område där en militant grupp, i ett instabilt land, länge trakasserat lokalbefolkningen. Core Battalions uppgift är att öka säkerheten i området och arbeta för mänskliga rättigheter.

- Det är enkelt att försämra tillståndet på en plats. Det är svårare och tar längre tid att göra det till det bättre, sammanfattar chefen för Core Battalion, Jonas Nilsson.

Övningen omfattar moment som röjning av illegala checkpoints, avbrytande av illegal aktivitet och olika metoder för att möjliggöra att humanitära insatser kan ta sig dit de behövs. Syftet är förutom att ge andra, så som humanitära organisationer, möjlighet att kunna verka, även att skapa säkerhet och trygghet i ett område där civilbefolkningen lägre trakasserats av en militant grupp. I området har det även uppstått flyktingströmmar och befolkningen måste nu kunna ta sig till trygghet.

- Ibland upplevs den här sortens operationer som att de har lägre tempo, men det beror på att de är betydligt mer komplexa, allt är inte svart eller vitt utan man kan vara tvungen att arbeta i en gråskala. I dessa operationer är vår underrättelseförmåga avgörande. Vi måste få in rätt information för att förhindra skada på någon annan är vår motståndare, säger bataljonschef Jonas Nilsson.

För personalen i Core Battalion gäller det att kunna lösa uppgifter och hantera ett hot av fientligt inställda grupperingar utan att situationen eskalerar till ett fullskaligt krig.

- Vi har övat på olika stabiliserande metoder och det har gett resultat. Vi märker nu när vi övar att vi kan hantera komplexa situationer och anpassa våra metoder så att vi når målet utan onödig våldsanvändning eller onödiga skadeverkningar. Bataljonen har löst uppgifterna på ett föredömligt sätt. Vi har identifierat några områden som vi ska utveckla och det är viktigt att vi upprätthåller våra kompetenser, både fram till vår slutövning "Joint Action", men även fram till den eventuella insats som vi kan komma att göra för EU i Nordic Battlegroup. Det finns många platser där vi behövs och kan göra nytta. Vi är väl tränade, väl rustade och väl motiverade att lösa våra uppgifter, avslutar bataljonschef Jonas Nilsson.