Försvarsmakten får resursförstärkningar i höstens budget

När regeringen i dag presenterade sin budgetproposition framkom att Försvarsmaktens förbandsanslag föreslås förstärkas under 2014 med 210 miljoner kronor för att förstärka verksamheten i enlighet med tidigare aviserade beslut. Materielanslaget föreslås också förstärkas med två miljarder kronor, varv 500 miljoner är en omdisponering från anslaget för internationella insatser. Förstärkningen på materielsidan syftar till att hantera en del av de ekonomiska konsekvenserna av att Schweiz har beslutat att inte gå vidare med anskaffningen av JAS 39E.

För 2015 vill regeringen förstärka anslagen i linje med tidigare aviseringar för att stödja reformeringen av Försvarsmakten samt utifrån den inriktning som försvarsberedningen föreslagit. Totalt handlar tillskottet för att förstärka försvarsförmågan om 680 miljoner kronor på anslagen för verksamhet och materiel. En engångsförstärkning till materielanslaget om 900 miljoner föreslås också för finansieringen av JAS 39E.

Förslaget välkomnas av Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall:
– Naturligtvis måste vi göra en analys vad detta innebär i detalj men redan nu kan jag konstatera att det här är bra för både beredskap och övningsverksamheten. Samtidigt är Försvarsmakten tydlig med att de långsiktiga, ekonomiska frågorna måste hanteras i kommande försvarsbeslut, säger Peter Sandwall.