Första gången i Estland

Fyra Gripar från F 17 i Ronneby landar in på den estniska flygbasen Ämari. Det är första gången som svenskt stridsflyg landar i Estland. Flygövningarna ska genomföras tillsammans med flyg från Portugal, Kanada, Tyskland, Estland, Nederländerna och Finland.

Gripen tillsammans med Portugisiska F-16 Foto: Robert Krznaric/Försvarsmakten
Tysk Eurofigther taxar förbi svensk Gripen i Estland Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Det behövs inte mycket utrustning för att klargöra Gripen Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Svenska JAS 39, polska F-16, kanadensiska F-18, finska F-18 på samma platta. Foto: Kent Löving
Major Robert Krznaric intervjuas av tysk TV. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten

Övningen är planerad sedan länge och innehåller moment där ett flygplan har tappat radiokontakten med flygledningen. Då skickas incidentberedskapen upp för att se till att planet på ett för alla säkert sätt kommer till en bas och landar. Incidenten, vanligtvis en rote (två flygplan), eskorterar och lämnar vid behov över till ett annat lands incidentberedskap. I detta fall är det Finlands incidentberedskap som tar kontakten och sedan lämnar över till BAP, Baltic Air Policing som incidentbereskapen i Baltikum kallas. BAP stöds av Nato-länder och har varit i Baltikum i 10 år.

Efter denna första övning blir det en del andra övningar över Baltikum tillsammans med de andra deltagande länderna.

− Det viktiga med denna övning är att öva samarbetet med andra länder och för att därigenom öka interoperabiliteten, säger kontingentschefen överstelöjtnant Jörgen Axelsson.

Det är inte bara denna övning som pågår just nu. Övning i luftstrid mellan olika länder sker hela tiden.

− Genom att öva manövrering mot olika flygplanstyper från andra länder så utvecklar vi våra förmågor som piloter. Det är dessutom första gången som våra elever får genomföra stridkontakter mot utländska flygplan vilket är väldigt berikande för dem, säger major Robert Krznaric.

Samtidigt som Robert säger detta så kommer en av eleverna förbi.

Hur var det då att för första gången möta ett F-18 från, i detta fall, Kanada?

− Det var inte så dramatiskt som jag hade väntat mig. Vi är bra tränade,säger Johan Wedin.

Efter dagens övning åker Griparna hem till F 17 i Ronneby för att nästa dag fortsätta att öva över Baltikum.

Fler flygbilder finns på Facebook.