Fartygen kastar loss

De fartyg som tidigare i dag låg i hamn vid Berga har nu kastat loss igen för att lösa uppgifter inom ramen för operationen.

En underrättelseoperation har olika faser och det är marintaktisk chef som avgör hur resurserna ska disponeras i stort. Detta innebär att tillgängliga resurser; marin-, flyg- och markstridskrafter, till exempel kommer att gå in och ut i operationsområdet beroende på uppgiftsställningen. Detta behöver inte betyda en särskild händelse eller speciell omständighet utan är en del av operationen.

Underrättelseoperationen pågår fortfarande och av operativa skäl kan Försvarsmakten fortfarande inte kommentera enskilda detaljer eller händelser.