”Ett naturligt steg”

Måndagen den 6 oktober välkomnades elva nya specialistofficerare till Norrbottens regemente. De påbörjade sin utbildning med inriktning markstrid vid årsskiftet och har nu börjat sin tjänstgöring på jägarbataljonen i Arvidsjaur respektive pansarbataljonen i Boden.
– Jag hade varit anställd som soldat i fyra år så det var dags att ta nästa steg och utbilda sig till specialistofficer, berättar Rickard Sundqvist, nyutnämnd förste sergeant på ledning- och understödskompaniet på pansarbataljonen i Boden.

Onsdagens kulspruteskjutning var en målväxlingsövning med skjutavstånd på 200-400 meter. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldaterna genomför åtgärder i samband med eldavbrott. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Elva nya specialistofficerare välkomnades till I 19 den 6 oktober, här flankerade av representanter från regementsledning och bataljonsledningar, fr.v: major Fredrik Bandh, ställföreträdande chef pansarbataljonen, regementsförvaltare Jari Mäkelä, Jens Lundberg, Teemu Hirvelä, Rickard Sundqvist, Michael Falk, Jon Olsson, Stefan Mattsson, regementschefen Olof Granander, Björn Andersson, Gunnar Almkvist, Richard Granberg, Henrik Blom, David Jönsson och Rikard Skiöld, bataljonsförvaltare på jägarbataljonen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Rickard och ytterligare tio nyutnämnda förste sergeanter har gått den anpassade specialistofficersutbildningen, ASOU. En utbildning som är till för den som har tre års erfarenhet som anställd i Försvarsmakten och med minst ett års erfarenhet som gruppchef.

Halmstad och Kvarn

Utbildningen inleddes med två månaders studier vid Militärhögskolan i Halmstad där alla kadetter vid utbildningen har läst gemensamt, oavsett inriktning. Därefter fortsatte utbildningen vid Markstridsskolan i Kvarn, strax utanför Motala i Östergötland. Där har den del genomförts där man fördjupar sig inom sitt valda område som specialistofficer, det vill säga markstrid. Fyra har studerat med inriktningen jägargruppchef och sju mot skyttegruppchef stridsfordon 90. De anställdes som förste sergeanter på I 19 den 6 oktober.
Till skillnad från den vanliga specialistofficersutbildningen är den här anpassade varianten kortare. Istället för att läsa tre terminer läser man två. Den första terminen kan man tillgodoräkna sig genom den erfarenhet man har med dig från att ha jobbat en längre tid inom Försvarsmakten.

Dags att gå vidare

Rickard gjorde värnplikten 2006-2007 på dåvarande stabs- och granatkastarkompaniet och anställdes som soldat 2010 i samband med att Nordic Battlegroup 2011 sattes upp.
– Efter ett antal år som soldat och gruppchef kände jag att det var dags att gå vidare och utvecklas. Det blir ett naturligt steg att ta om man vill fortsätta i Försvarsmakten, man kan inte stå och stampa som soldat hur länge som helst så den anpassade specialistofficersutbildningen passade mig perfekt, säger Rickard Sundqvist.

Vapenskolor

Rickard och hans studiekamrater är redan i full gång med utbildningen av soldater. Rickard är en av instruktörerna på de vapenskolor som pågår på ledning- och understödskompaniet.
– Det känns bra att vara igång, vi utbildar nu de som nyligen genomfört sin GMU med inriktning att bli deltidssoldat på kompaniet. Under den här veckan är det skjutning med understödsvapen på schemat, i dag kör vi grundläggande övningar med kulspruta 58 och pansarskott 86, fortsätter Rickard.
Onsdagens kulspruteskjutning var en målväxlingsövning med skjutavstånd på 200-400 meter.
– Vi har börjat gnugga rutinerna på skjutvallen, laddare och skytt ska kunna agera tillsammans på ett bra sätt med målangivelser, eldledning, åtgärder vid eldavbrott med mera, avslutar Rickard Sundqvist.