”Ett kvitto på den starka svenska närvaron”

Svenskt flyg fanns på plats när ett ryskt örlogsfartyg och en rysk helikopter i början av september närmade sig det finska forskningsfartyget ”Aranda” på internationellt vatten utanför Gotland.

– Eftersom Ryssland var där och övade, vilket de ofta är, flög vi dit för att observera deras verksamhet, säger Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef, konteramiral Anders Grenstad.

Regeringen konstaterade tidigare i år att säkerhetsläget i närområdet försämrats och Anders Grenstad menar att händelsen med ”Aranda” är ytterligare ett exempel på detta:

– Med tanke på rådande säkerhetsläge har Sverige stark närvaro i Östersjön och att vi var på platsen kan ses som ett kvitto på den starka svenska närvaron.

Ombord på ”Aranda” fanns personal från SMHI och Försvarsmakten orienterades i veckan om deras reaktion på det inträffade.

Anders Grenstad vill inte dra några slutsatser kring händelserna med ”Aranda”:

– Nej, ”Aranda” är ett finskt statsfartyg och det är finska myndigheter som måste göra det och göra eventuella markeringar mot Ryssland, avslutar han.