Delegater medaljerade med Korea-medaljen

Överstelöjtnant Patrick Karlsson och major Peter Forsberg fick sina Korea-medaljer av delegationschefen generalmajor Berndt Grundevik efter tre månaders tjänstgöring. Tjänstgöringen varierar mellan ett till två år. Patrick har befattningen som operationsofficer och Peter är delegationens sekreterare.

Generalmajor Berndt Grundevik medaljerar överstelöjtnant Patrick Karlsson och major Peter Forsberg. Foto: Försvarsmakten

NNSC har nu påbörjat att rotera delegaterna, det vill säga byta ut delegater, med överlappning för att säkerställa att verksamheten inte blir lidande för mycket när man skiftar personal. Varje sommar roterar en del av personalen.

Under det gångna året har det skett en omfattande ökning av den så kallade operativa verksamheten. NNSC har sedan 2010 fått nio tilläggsuppgifter (under prov sedan 2008) som bland annat innebär att tillsammans med United Nations Command Military Armistce Commission (UNCMAC) genomföra inspektioner/observationer av främst vakt- och observationsposter i den demilitariserade zonen (DMZ), artilleriskjutningar från North West Islands, observera de stora United Nations Command-övningarna och medverka i alla uppkomna utredningar till följd av brott mot stilleståndsavtalet, Armistice Agreement (AA). Det innebär i stort att delegaterna är ute på fältet varje vecka. Främst genomförs detta inom den demilitariserade zonen men även vid frontdivisionerna och militära skolor för att utbilda om stilleståndsavtalet och hur de ursprungliga reglerna sedan 1953 skall tillämpas i nutid.

Vidare har beredskapen ökat markant för att snabbt vara på plats när en incident har inträffat. Chefen för FN-kommandot, general Curtis Scaparrotti (USA) vill på detta sätt kunna vidta åtgärder för att förhindra att en situation eskalerar utan kontroll av händelseutvecklingen.

De svenska delegaterna får återkommande positiv återkoppling att NNSC:s närvaro och rapportering som oberoende organisation har en stor betydelse för öppenheten och trovärdigheten för det militära stilleståndsavtal som fortfarande gäller sedan 1953.