Sjukvård till sjöss under Northern Coasts

Under övningen Northern Coasts koordineras sjukvårdstjänsten från HMS Carlskrona. Den medicinska personalen består av två sjukvårdsofficerare från Sverige med en finländsk chef.

Mikko Aulu, Henrik Ramcke och Per Jernaker utgör det medicinska teamet ombord under övningen.
Mikko Aulu, Henrik Ramcke och Per Jernaker utgör det medicinska teamet ombord under övningen. Foto: Hanne Paalanen-Aalto/Finska Försvarsmakten

Per Jernaker har arbetat som sjukvårdssofficer i 28 år i svenska marinen och har därför en både bred och lång erfarenhet. Han har tjänstgjort utomlands, både i insatsen i Libanon 2006 och utanför Somalia 2012. Hans svenska kollega, reservofficer Henrik Ramcke, jobbar i vanliga fall i Malmö med akutsjukvård. Mikko Aulu, är chef för gruppen, och jobbar i vanliga fall inom den privata sjukvårdssektorn i Finland. Förutom de vanliga sjukvårdsysslorna ombord är han också rådgivare för styrkechefen och för den del hela styrkan, i medicinska frågor.

- Ett fartyg är en helt ny och intressant miljö för mig som läkare. Här ställs man inför problem som inte uppstår på land. Exempelvis är det en utmaning att evakuera patienter på ett säkert sätt, säger Mikko.

Välutrustat fartyg

HMS Carskrona är mycket välutrustad sjukvårdsmässigt. Anledningen är de två insatser hon gjort utanför Somalias kust där de enorma avstånden till civila sjukhus ställer krav på att ta hand om skadade under flera dygn. Ombord finns en fullt utrustad akutsjukvårdsavdelning med operationsrum och intensivvårdsavdelning. Kompletterad med den personal som man tar ombord på en sådan insats uppnår man nivån "Role 2". Det innebär att man kan genomföra kirurgiska ingrepp och intensivvård för två till tre patienter i 72 timmar.

Hittills en lugn övning

Under Northern coasts har det sjukvårdsmässigt varit lugnt. Ett par patienter om dagen med mindre åkommor är summan så långt. Däremot övar man omhändertagande av skadade ofta, tillsammans med fartygets vanliga skyddstjänstorgansiation. De tre sjukvårdsofficerarna utbyter naturligtvis ständigt erfarenheter med varandra.

- Det är mycket intressant och lärorikt  att se hur andra gör. Alltid kan man lära sig något nytt, avslutar Per Jernaker.