”Förvandlingen mot soldater”

Rekryterna som påbörjade den grundläggande militära utbildningen (GMU), på Amfibieregementet den 18 augusti i år, har nu kommit en bit på väg.

Foto: Kay Henningsson/Försvarsmakten
Foto: Paolo Bruno/Försvarsmakten

Utbildningen som är indelad i olika projekt är nu i slutfasen på projekt två, som benämns ”patrull”. Under detta projekt har rekryterna fått lära sig en hel del, bland annat hur man bäst förflyttar sig på stridsfältet, smälter in i sin omgivning, ger första hjälpen till sig själv eller en skadad, hur man övernattar i fält och hur man hanterar sitt personliga vapen. Schemat är minst sagt fullt och verksamheten rullar på med oförminskad hastighet.

Tiden som har förlöpt är nu uppe i fem veckor och sakta men säkert håller de civila som rykte in i augusti på att förvandlas till soldater med en möjlighet till antingen kontraktsskrivning eller anställning någonstans inom Försvarsmakten. Denna förvandling är nog knappast märkbar för dem som befinner sig mitt i den, men för alla instruktörer och befäl är skillnaden tämligen märkbar.

Nu återstår åtta veckor av utbildningen innan rekryterna genomför soldaterinran och kan kalla sig för soldater vilket är mindre än 2/3 av utbildningen. Det är dock en hel del kvar som ska läras ut innan killarna och tjejerna blir soldater, men de är på god väg.