En viktig milstolpe på vägen mot brigadförmåga

Ett stort steg har tagits mot Försvarsmaktens möjligheter att utföra uppgifter och strida på brigadnivå. Övningen Brigstri 14 har genomförts i Skövde i regi av Markstridsskolan och knappt 400 personer i olika staber har tränat strid mot en dynamisk motståndare.

– Att få syssla med taktik och stridsteknik i en hel vecka är något vi inte får möjlighet att göra så ofta så det är jättebra, säger Magnus Jonsson, stabschef vid 192:a mekaniserade bataljonen på Norrbottens regemente, om övningen Brigstri 14. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Försvarsmaktens Armétaktiske chef Stefan Andersson och chefen för Markstridsskolan Gustaf Fahl var mycket nöjda med övningen. Foto: Joakim Elovsson
Många av deltagarna i övningen var fältgrupperade. Foto: Joakim Elovsson

Övningen har varit dubbelsidig, det vill säga att båda sidor av övningen har haft personal som reagerar på vad motståndaren gör och planerar därefter. Övningen besöktes av Försvarsmaktens armétaktiske chef, brigadgeneral Stefan Andersson.

– Jag har haft personal från armétaktisk stab med och detta har varit mycket utvecklande för dem. Det har varit en väl förberedd övning med rätt personal på rätt plats som har övat rätt saker. En mycket viktig milstolpe på vår väg mot full brigadförmåga, säger Stefan.

Brigadförmåga viktigt för Försvarsberedningen

Den rapport som lades fram av försvarsberedningen och som ligger till grund för ett väntat nytt försvarsbeslut under 2015 lägger stor vikt vid Försvarsmaktens möjligheter att lösa uppgifter på en brigadnivå.

– Detta är ju en del i att utveckla arméns förmåga som vi har haft tidigare men som lite fallit i glömska. Mycket av dessa kunskaper finns i organisationen men det är lite rostigt så den här övningen syftar givetvis till att utveckla vår stridsförmåga men också till att ge oss en höjning av vårt självförtroende då vi har sett att vi kan detta, säger Stefan.

Öva på rätt sätt

Delar av de förband som varit med i övningen har varit fältgrupperade, det vill säga att de har utfört sina uppgifter i fält. Stabstält har varit uppställda runt om i Skövde garnison för att förhållandena ska bli så verkligt som möjligt för de som övas. Andra delar har funnits inne i Markstridsskolans ledningsträningsanläggning. En anläggning med datormiljöer och kulisser av fordon med samma utrustning som de riktiga. En av de som övades är Magnus Jonsson, stabschef vid 192:a mekaniserade bataljonen på Norrbottens regemente.

– Vad vi har övat är i första hand stabsarbete. Planering, genomförande och uppföljning av ordrar från högre chef. Det är sällan hemma vi får möjlighet att öva med chefer från brigadnivån så det här har varit jättebra, säger Magnus.

En viktig sak Magnus tar med sig från övningen är att hans bataljon måste utveckla sina dokument och stående ordrar, det orderverk som beskriver stabens och bataljonens rutiner och som alla utgår ifrån i sitt arbete.

– Nu har vi ju sett vad det är som fungerar i vårt orderverk och vad vi måste utveckla, säger Magnus.

Nästa steg

Nästa steg att ta i trappan mot att kunna fungera som en brigad är att göra om övningen men denna gång mer tillämpad, det vill säga att alla delar som övas förläggs ute i fält för en mer realistisk övning.

– Den övningen gör vi 2015 och då kommer vi också att höja svårighetsgraden på övningen. Under tiden fram till det har vi på Markstridsskolan tagit fram en övningsplan för alla förband i armén där de både behöver öva på hemmaplan och i övningar i vår regi, säger överste Gustaf Fahl, chef för Markstridsskolan.

Gustaf Fahl avslutade övningen med att gratulera deltagarna till en väl genomförd övning och att påminna om vikten av att följa den framtagna träningstrappan så att alla förband är på rätt nivå inför nästa års storövning; Arméövning 15, då stora delar av armén kommer att öva samtidigt.