Birka snart ett minne blott

Avvecklingen i Afghanistan börjar gå mot sitt slut. Söndagen den 14 september halades flaggan på den svenska grupperingsplatsen Birka, beläget på den tyska flygbasen Marmal. Inom ett par veckor är omstruktureringsstyrkan tillbaka i Sverige och kvar finns en mindre insats som fokuserar på rådgivning till de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Två män hänger upp en svensk flagga på en vägg.
Det svenska bidraget i Mazar-e-Sharif är från och med nu samgrupperade med de tyska styrkorna, såväl gällande boende som arbetsplatser. På bilden hänger överste Mats Ludvig och överstelöjtnant Nils Johansson upp den svenska flaggan vid den byggnad där den svenska staben numer arbetar. Foto: Bundeswehr
Terrängbilar modell 16 på rad i väntan på transport.
: Totalt har mer än 2 000 ton skickats hem från Afghanistan sedan FS 27 tog över ansvaret i maj. Bland annat ett femtiotal terrängbil 16, så kallade ”Galtar”. Foto: Tii Lilja/Försvarsmakten
Två män gör honnör för varandra.
I samband med ceremonin den 14 september delade kontingentschefen ut ett antal ”coins” för extraordinära insatser. Förutom kontingentens egna fältartister, ”Swedish Bandage” fick bland annat Tomas Persson ett bevis på ett väl genomfört arbete. Foto: Carl Mårtensson/Försvarsmakten

För sista gången på afghansk mark samlades söndagen den 14 september i stort sett hela styrkan för att hala den svenska flaggan på Birka. Samtidigt passade kontingentschef överste Mats Ludvig från I 19 på att tacka förbandet för sin insats.
− Jag är stolt över vad ni gjort. Jag är stolt över hur ni gjort det, sa han.

Birka på den tyska flygbasen Marmal har fungerat som logistikbas för den svenska afghanistanstyrkan. På denna plats välkomnades Sverige hösten 2008 av den norske chefen som då försäkrade den dåvarande planeringsofficeren Mats Ludvig att Sverige var välkomna till Nidaros, den norska delen på Marmal. Sex år senare är han ansvarig för att avveckla det.

Den nuvarande svenska kontingenten, kallad FS 27, tog över befälet i Afghanistan den 18 maj och sedan dess har Birka varit stabens ledningsplats. Sedan slutet av juni, när den svenska förläggningen Camp Northern Lights överlämnades till den afghanska staten, har samtlig svensk personal levt och arbetat på Marmal. Arbetet med att avveckla, vårda, packa och skicka hem materiel har pågått löpande och totalt har cirka 2 000 ton material skickats hem till Sverige.

Som den sista delen i uppdraget att omstrukturera insatsen i Afghanistan monteras nu Birka ner. Det svenska bidraget är framöver samgrupperat med den tyska styrkan på Marmal och leds av en mindre stab med överste Mats Ludvig som chef fram tills november då FS 28 från Skaraborgs regemente tar över ansvaret.
− Inom ett par veckor är vi helt klara med avvecklingen och omstruktureringsstyrkan från Trängregementet kommer att ha åkt hem. Då fortsätter vi att fokusera på den andra delen av uppdraget, att rådge de afghanska säkerhetsstyrkorna, säger Mats Ludvig, kontingentschef FS 27.