Nordic Battlegroup på 100 sekunder

Ett uppdrag för EU:s krishantering – lär dig hur NBG 15 verkar på 100 sekunder

För att bevara freden och stärka den internationella säkerheten har EU civila och militär krishanteringsresurser. En humanitär eller fredsbevarande insats är exempel där de civila och militära förmågorna samarbetar mot ett gemensamt mål.

En överblick över hur EU:s civila och militär krishanteringsresurser verkar tillsammans. Foto: Anna-Karin Wetzig/FSV
Force Commander Överste Torbjörn Larsson är chef för Nordic Battlegroup. Foto: Rickard Wissman/Försvarsmakten

Från den 1 januari 2015 kommer Nordic Battlegroup, med sina cirka 2 400 deltagare snabbt kunna rycka ut på ett uppdrag för EU:s krishantering.

Inom tio dagar efter ett gemensamt beslut av EU kommer Nordic Battlegroup att börja lösa uppgifter på plats i ett krisområde. Bidragen från Sverige, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen och Norge transporteras till insatsområdet där Force Commander, överste Torbjörn Larsson tar befälet.

Stridsgruppens huvudbas finns vid en flygplats eller hamn och nära de civila krishanteringsresurserna. Platsen är ett förgrenings- eller transitområde för vidare transport in i krisområdet för både internationell personal och hjälpsändningar. Här finns större delen av NBG:s högkvarter Force Headquarters (FHQ) och flygförbandet Expeditionary Air Wing (EAW). En framskjuten bas etableras för de förband som löser uppgifter längst in i krisområdet. På basen finns bland annat stora delar av stridsgruppens logistikbataljon, ett av två sjukvårdskompanier och de finska sjukvårdshelikoptrarna.

Tillsammans med civila organisationer och krishanteringsförmågor löser sedan skyttebataljonen Core Battalion och andra delar av NBG uppgifter längst in i krisområdet.