Gemensam satsning får tummen upp

Att hitta nya samarbetsmöjligheter har under en längre tid varit en het fråga för förbanden i norra Sverige. Som ett steg i rätt riktning genomförs därför en stridssjukvårdarutbildning på Artilleriregementet, A 9 i Boden. På utbildningen finns deltagare från såväl A 9, F 21, I 19 och P 4.
— Stridssjukvårdarutbildningen är ett väldigt bra exempel på en samordnad utbildning, sa Ulrik Danielsson, flottiljförvaltare F 21.

Fredrik Möller, Artilleriregementet, är en av 17 som utbildas till stridssjukvårdare. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Flottiljförvaltaren vid F 21 och regementsförvaltarna vid A 9 och I 19 lyssnar till instruktör Erik Lundgren som berättar om upplägget under stridssjukvårdarutbildningen. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Efter genomförandet av omhändertagande i varm miljö, i detta fall en bastu, pustade utbildningsdeltagarna ut. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Stridssjukvårdarutbildningen är nu inne på sitt slutskede och avslutas om fyra dagar. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

Den totalt tre veckor långa stridssjukvårdarutbildningen är nu inne på sluttampen. Kursen syftar till att utbilda stridssjukvårdare, som i en grupp har till uppgift att göra ett första omhändertagande av en stridsskadad efter att kamrathjälp genomförts. Utbildningen drivs av 91:a artilleribataljonen med stöd av samtliga förband i norr. Totalt utbildas 17 soldater. Elva av dessa från A 9, tre från I 19, en från F 21 och två från P 4. Utbildningen som pågår under drygt tre veckor går i detta nu in i sitt slutskede.
— Det är väldigt bra med samordnade utbildningar som denna, vi har alla olika infallsvinklar och erfarenheter vilket ger soldaterna som går kursen en bättre grund, sa Erik Lundgren, instruktör på stridssjukvårdarutbildning.

Ständig efterfrågan

Att stridssjukvårdarutbildningen är en positiv riktning när det gäller sammarbetet inom förbanden i norr, det råder det ingen tvekan om. Soldater som instruktörer ser enbart fördelar med denna typ av samordnade utbildningar. Men, att frågan om ett bättre och mer effektivt sammarbete är het har mycket att göra med den satsning man valt att göra från förbanden. Sedan en tid tillbaka har flottilj- och regementscheferna vid I 19, F 21, A 9 och Totalförsvarets Skyddscentrum lyft frågan om att se över hur arbetssättet kan fungera i framtiden. Genom ständiga möten mellan förvaltarna får förbanden en bättre överblick över vad som planeras.
 − Det viktigaste är att hålla trenden vid liv, att fortsätta planera in gemensamma övningar och utbildningar. Vi sparar resurser både på personal- och ekonomisidan, fortsatte Ulrik Danielsson, flottiljförvaltare vid Norrbottens flygflottilj, F 21 i Luleå.

Slutövning  

Efter många nya moment och utmaningar väntar nu slutövningen för de 17 soldater som utbildas till stridssjukvårdare. Hittills har momenten inneburit bland annat omhändertagande av stridsskadad i yttre stress, värme, väta och mörker. Allt för att pressa utbildningsdeltagarna till det yttersta. En som genomför utbildningen är Fredrik Möller, Artilleriregementet, som efter värmemomentet i bastun pustade ut:
— Det är väldigt viktigt att kunna utföra omhändertagandet i en pressad situation, därför tycker jag att det är bra att vi får testa på olika miljöer så som att vara i en varm bastu.
— Men visst var de lite svårt att fokusera i den varma luften, avslutade Fredrik Möller.