Sommarskolan på sjön

En morgonpigg fiskmås skränar högt innan den dyker efter en fisk i den spegelblanka fjärden. Måsen kommer upp igen och flyger tomhänt över ett fartyg. På fartygets däck gör elever från Sjövärnskårens praktikkurs sig redo att gå till sjöss.
– Loss akter, ropar fartygschefen från fartygets brygga. En elev kvitterar ordern och lossar den tunga tampen på fartygets styrbordssida.
Det är i början av juli. Klockan är strax efter 8 och dagen har bara börjat.

Örlogskapten Johnny Landgren är chef för Sjövärnskårens sommarskola på Kungsholmen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Alison Clark kunde ingenting om båtar innan hon började i Sjövärnskåren. I framtiden kan hon tänka sig att tjänstgöra på en av marinens ubåtar. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Sjövärnskåren är en frivillig försvarsorganisation med en mer än hundraårig historia och en tydlig marin karaktär. Varje år arrangerar Sjövärnskåren sommarskolor för ungdomar mellan 15 och 20 år i Stockholm, Härnösand, Göteborg och Karlskrona. Skolan är uppdelad på tre somrar och kurser: grund-, fortsättnings- och praktikkursen.

Under den första sommaren lär sig eleverna grundläggande sjömanskap, navigation, sjukvård, sjösäkerhet, fälttjänst, försvarskunskap, samband och signalering med mera. Alla lär sig att samarbeta och bo tillsammans med andra och samtidigt att ta ansvar för sig själv och kamrater. Under den andra sommaren fördjupas de olika ämnena och byggs på med mer praktik. Den tredje sommaren fördjupas ämnena ytterligare och här ligger tonvikten på praktik. Eleverna får prova på olika befattningar ombord på större fartyg och att vara flera dagar ute till sjöss. Det finns även möjlighet att genomföra en fjärde sommarkurs. Här får eleven lära sig grunderna i ledarskap och instruktörstjänst med målet att kunna tjänstgöra som biträdande ungdomsledare vid den egna sjövärnskåren eller som biträdande instruktör vid en sommarkurs.

Örlogskapten Johnny Landgren arbetar till vardags vid Sjöstridsskolan i Karlskrona men i tre veckor är han skolchef för sommarskolan på Kungsholmen. Det är andra året i rad som han agerar skolchef och han trivs med jobbet. Han har själv varit med och handplockat sina instruktörer.
– Jag är mycket tacksam över det stödet som Försvarsmakten lämnar till Sjövärnskåren. Instruktörerna är här frivilligt och de gör ett fantastiskt jobb, säger Johnny.

”Innan jag kom hit så kunde jag ingenting om båtar”
Alison Clark är 19 år och går praktikkursen på sommarskolan. Det är tredje året i rad som hon tillbringar på Kungsholmen. I stället för sommarjobb och lata dagar vid stranden väljer hon att klä på sig blåa kläder och gå upp tidigt tre veckor i streck.
– Jag hade precis flyttat hem från Kina och min pappa var eld och lågor över Sjövärnskåren. Mina vänner var kvar utomlands så jag och min bror började på grundkursen och stormtrivdes. Sedan dess har vi stannat kvar. Här lär man sig mycket, man träffar underbara vänner och jag känner att jag gör något vettigt av min sommar. Innan jag kom hit kunde jag ingenting om båtar, säger Alison.

Den tomhänta måsen sitter på en närbelägen mur och tittar ut över fjärden. Snart ska den göra ett nytt försök att fånga sin frukost. Praktikkursens fartyg gör en mjuk babordsgir och stävar ut mot öppet hav. I dag ska kursen öva på manövrar och senare ska de öva mörkernavigation. Alison Clark sätter på sig hörlurar, gör ett kort sambandsprov på fartygets interna kommunikationssystem och fattar en kikare. Hon ska agera utkik under första delen av övningen.
– Det hade varit kul att gå ledarkursen nästa sommar och prova på att vara ledare till grundkursen men till nästa höst hoppas jag komma in på universitet. Någon gång i framtiden skulle jag vilja göra GMU och kanske jobba på ubåt, säger Alison.