Transportflyget – en viktig kugge

Flyga materiel mellan baserna, tanka helikoptrar och transportera ambulanser. Det är några av de uppgifter transportflygenheten i Nordic Battlegroup ska klara av.

Befälhavare Johan Laurin och piloten John Adamsson går igenom ett avslutat flygpass. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Skaraborgs flygflottilj är knutpunkten för Sveriges militära transportflyg. Härifrån leds och hanteras all verksamhet kring transport- och specialflyg inom Försvarsmakten.

Det kan handla om att med ett Herculesplan transportera farligt gods, flyga regeringsmedlemmar till att flytta personal i en internationell insats.

− Uppgifterna varierar men den vanligaste lasten vid långresor är farligt gods (som ammunition), säger befälhavare Johan Laurin vid F 7 i Såtenäs.

De uppgifter enheten ska klara av i Nordic Battlegroup är i stort sett det förbandet gör till vardags. Transporter av olika slag och under varierande omständigheter. Till exempel att landa på en tillfälligt upprättad flygplats med grusbana. Samtidigt som det kan vara en förhöljd hotbild.

− Det skiljer inte så mycket jämfört med det vi gör till vardags och när vi övat klart kommer vi vara redo.

Efter sommaren är två övningar planerade. Den ena, som körs i egen regi, handlar om att öva på att flyga i krigszon och den andra har fokus på att släppa material från luften och landa på grusbanor.