Svårslagbar kombination

Attraktiv reservofficersutbildning

Nu startar sommarens reservofficersutbildning på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H). Drygt trettio kunskapstörstande kadetter ryckte in under måndagen. Någon läser psykologi på universitetet, en annan kör truck – gemensamt är att ingen vill välja bort vare sig det militära eller civila livet.

Inryckning till sommarens reservofficersutbildning på MHS H. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Rickard Jansson och Joel Thungren har tjänstgjort tillsammans i gröna kläder förr – två missioner i Afghanistan på samma pluton. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Jag kan verkligen rekommendera reservofficersutbildningen, säger Mikael Isaksson. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Jag trivs bra med både och, konstaterar Rickard Jansson, truckförare, men också skyttegruppchef från I 19 i Boden. När jag har varit på utlandstjänstgöring ett år vill jag göra något annat och när jag har varit i det civila ett år vill jag tillbaka i gröna kläder.

Erfarenhet med mersmak

Både Rickard och hans kurskamrat Joel Thungren vet vad de pratar om, bland annat efter två respektive tre tjänstgöringar i Afghanistan, och en tids tjänstgöring som deltidssoldater på I 19.
– Jag trivs i det militära, och vill alltid komma tillbaka, säger Joel som annars studerar till bildjournalist. Jag föll för gemenskapen och äventyret i att tjänstgöra i utlandsmissioner. Nu vill jag lära mig mer om till exempel ledarskap!

Koncentrerad utbildning i högt tempo

Reservofficersutbildningen till specialistofficer med förstesergeants grad är tvådelad och genomförs under två sommarperioder om tio respektive åtta veckor. Utbildningen kan liknas vid en koncentrerad och intensifierad specialistofficersutbildning. 

Trettiotalet kadetter är fördelade på både Reservofficerskurs ett och två (ROK 1 och ROK 2). Flertalet är nykomlingar medan ett drygt tiotal spenderade även förra sommaren på MHS H. Mikael Isaksson har under året som gått hunnit smälta förra sommarens utbildning:
– Den var givande! Man lär bland annat känna sig själv bättre. Det känns tryggt att komma tillbaka, och startsträckan är nog inte lång den här gången.

För årets förstaårsstudenter väntar generella studier i ledarskap, pedagogik, taktik- och vapenutbildning, folkrätt och fysiskt stridsvärde, liksom praktiska övningar i fält. För kadetterna på ROK 2 Mark väntar mer befattningsspecifik utbildning.

Ingen tvekan om vägvalet

Mikael har haft en termins studieuppehåll från psykologstudierna under året för att göra fem månaders befattningsutbildning på I 19. Han har definitivt inte kommit på andra tankar under tiden:
– Nej, definitivt inte. Tjänstgöringen under året har verkligen stärkt känslan att jag hittat rätt med min vagnchefsbefattning på stridsfordon 90.
 
På frågan om varför han vill vara reservofficer kommer svaret snabbt:
– Det är givande på alla nivåer! Dels får jag ut något själv i min personliga utveckling och dels bidrar jag till att förbättra andra människors livsvillkor, till exempel genom tjänstgöringen i Afghanistan.